تحریم جلسات حزب کارگزاران خوزستان توسط اعضای اصلی/برای چندمین بار متوالی جلسه شورای مرکزی این حزب از رسمیت خارج شد

خورنا – پس از کش و قوسهای فراوان در خصوص کنار گذاشتن اعضای قدیمی و پرسابقه حزب کارگزاران سازندگی شاخه خوزستان و حذف قومیت عرب استان از حضور در تصمیم گیریهای کلان این حزب در شورای مرکزی خوزستان،که عمدتا از سوی دکتر سید کریم سعیدی،دکتر سعید آذر شب و مهندس علی حزباوی و تنی چند از اعضای شاخص این حزب صورت گرفت،متاسفانه از سوی متولیان کارگزاران در مرکز اعتنایی به اعتراضات صورت گرفته،انجام نشد و نهایتا همان ترکیب سوال برانگیز و خدشه دار مورد تایید نهایی قرار گرفت،بگونه ای که روسای این حزب حتی حاضر نشدند یک نفر از فعالین سیاسی عرب را به لیست اولیه خود اضافه نمایند.

به گزارش خورنا به نقل از عصرما؛ بگفته یک مقام آگاه در حزب کارگزاران خوزستان،شب گذشته که جلسه شورای مرکزی این حزب در استان تشکیل شد با عدم حضور سیزده نفر از اعضای اصلی ترکیب بیست و یک نفره اعضای شورای این حزب و حضور فقط هشت عضوبرای چندمین بار متوالی این جلسه از رسمیت خارج شد و هیات رئیسه جدید کارگزاران در استان عملا قادر به انجام هیچ گونه مصوبه ای نشد.

با این اوصاف چه زمانی دبیرکل و معاون امور استانهای این حزب قصد دارند واقعیتهای ملموس استان خوزستان را بپذیرند و آنرا در تصمیم گیریهایشان لحاظ کنند را باید به انتظار نشست.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.