مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان تغییر کرد

خورنا -منابع آگاه از انتصاب محمود  یارعلیزاده به عنوان مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان خبر می دهند.

دکتر محمود  یارعلیزاده از مدیران باسابقه تامین اجتماعی خوزستان است که نزدیک به ۱۵سال ریاست شعبات مختلف استان خوزستان را برعهده داشت.

پیش از این مهندس ترکاشوند قریب ده سال عهده دار مسئولیت اداره کل تامین اجتماعی خوزستان بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.