انتخابات خانه مطبوعات خوزستان/ سه گانه سیاسی، مهندسی و غیرقانونی!

خورنا – مهدی حسینی: هر گونه اقدامی فراتر از اساسنامه و خارج از آن ، منجر به ابطال انتخابات می شود ؛ کاری که در این انتخابات صورت گرفت و ارشاد خوزستان نیز باید هوشیار باشد که در ورطه کسانی نیفتد که در دولت تدبیر و امید به خیال خود قصد شکستن کمر اصلاحات را دارند .

برگزاری انتخابات خانه مطبوعات خوزستان همزمان با تشکیل چهارمین مجمع عمومی ، حقایقی را آشکار کرد که مروری بر آن ، از سه گانه ای پرده بر می دارد که بیش از آنکه صنفی و مطبوعاتی باشد ، نشان از جوی سیاست زده ،  مهندسی شده به همراه عبور از چارچوپ های قانونی اساسنامه ابلاغی وزارت ارشاد دارد.

انحصار طلبی و چنبره انحصارگرایان ، کلید واژه ای بود که در طی هشت سال ، مخالفین برای انزوای خانه مطبوعات سر می دادند و به بهانه آن با توسل به شکایت ، راهی را در پیش گرفتند که به چندین دادگاه در طی چند سال منتهی شد و نتیجه آن نیز ، مهر تایید مراجع قضایی و سیه روهی کسانی بود که از همان ابتدای کار ، با سنگ اندازی ها ، قصد بر هم زدن و انحلال خانه مطبوعات را داشتند.

اما انتخابات خانه مطبوعات در بیست و چهارم مرداد ۹۴ ، محکی بود که سره از ناسره را جدا کرد و مرز بین اخلاق و بی اخلاقی را هویدا نمود و نقاب از چهره کسانی درید که تا امروز ندای مظلومیت سر می دادند و خانه مطبوعات را به انحصار و انحصار طلبی متهم می کردند.

در تایید این گفته نیز همان بس که سایت رهیاب به مثابه توپ خانه ی رسانه ای این دسته افراد ، پس از انتخابات ، کینه ها و غرض ورزی های خود را در مطالبی پیاپی شلیک کرده و با خوشحالی تمام و کمال ، خبر از شکسته شدن کمر اصلاحات دادند ؛ کمری که به ظن آنان ، رسانه های استان شکستند اما بی خبر یا خبردار از اینکه ، این رسانه های استان ، صرفا یک رسانه بیش نبود ؛ رسانه ای که کمتر از سه ماه ، سی نفر از صد نفر عضویت ها را با بیمه ای نیم بند، به عضویت خانه مطبوعات در آورد و سپس با مهندسی انتخابات از بیرون ، انتخاباتی را رقم زد که حاصل آن ، سه گانه سیاسی ، مهندسی و غیرقانونی بود ، که اکنون نیز نتایج آن معلّق است و در گیر و دار تایید و عدم تایید به سر می برد چرا که خلاف اساسنامه عمل شده و اداره ثبت شرکت ها نیز به دلیل عدول از بندها ، زیر بار ثبت آن نخواهد رفت.

تایید عضویت عده ای  با بیمه کمتر از سه ماه ( که خلاف نص صریح اساسنامه است) ، و حضور عده ای آگهی بگیر و شاغل در نیازمندی ها در خانه مطبوعات و از همه مهمتر حضور این افراد به عنوان کاندیدای روزنامه نگاران ، همگی حاکی از روندی غیرقانونی دارد که اگر حتا یک درصد هم منجر به ابطال نشود اما حضور خبرنگاران راستین را در کنار این آگهی بگیرها و شاغل در نیازمندی ها ، محال و ممکن می کند چرا که خبرنگاران راستین رسانه ها با آمدن زیر سیطره این آگهی بگیرها ، آبروی خود را به حراج نخواهند گذاشت.

افرادی که تا چندی پیش ، حتا از بیمه کردن یک نفر خودداری می کردند اما برای یک انتخابات، متوسل به هر نیرنگی می شوند را چه باید نامید؟ اگر جریان مقابل به ظن آنها انحصار طلب بود ، پس این جریان را چه باید نامید؟

از یک سو باید برای انتخابات بیست و چهارم مرداد ۹۴ ، به دلیل فرایند غیرقانونی عضویت ها افسوس و تاسف خورد و از سوی دیگر و با دیدی دیگر ، باید این انتخابات را ستود چرا که همگان پی بردند که انحصارگرایان چه کسانی هستند و برای به دست آوردن مناصبی که اهمیتی ندارد حتا حاضرند بر اخلاق نیز پا بگذارند و انگ سیاسی و شکستن کمر اصلاحات بر آن بزنند !

در پایان این مطلب همان بس که به گفته مدیران ارشد و در تماسی با مسئولین ارشد وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی ، هر گونه اقدامی فراتر از اساسنامه و خارج از آن ، منجر به ابطال انتخابات می شود ؛ کاری که در این انتخابات صورت گرفت و ارشاد خوزستان نیز باید هوشیار باشد که در ورطه کسانی نیفتد که در دولت تدبیر و امید به خیال خود قصد شکستن کمر اصلاحات را دارند .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.