حزب اعتماد ملی شعبه خوزستان فعالیت مجدد خود را آغاز کرد

خورنا – دبیر شورای حزب اعتماد ملی شعبه خوزستان از آغاز فعالیت مجدد این حزب در استان خبر داد.

جمال درویش روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در این دوره بناست تصویر درستی از حزب را به طور کلی ارائه دهیم.

وی گفت: به نظر می رسد یکی از عوامل حزب گریز بودن مردم که کمتر تمایل دارند در احزاب مشارکت داشته باشند و عضو شوند نداشتن شناخت درست از آنهاست.

وی اضافه کرد: این افراد احزاب و فعالیت های سیاسی را به گونه ای می دانند که با هدف تصاحب کرسی های قدرت با هم رقابت می کنند که عملکرد برخی دوستان و احزاب هم بر این تصویر دامن می زند.

درویش اظهار کرد: تجربه نشان داده حقوق مردم از جوانب مختلف تهدید می شود و احزاب به مثابه مطبوعات و اتحادیه ها اهرمی است که ملت ها برای دفاع از حقوق خود در مقابل این تهدیدها در اختیار دارند.

وی گفت: یکی از رسالت های احزاب محافظت از آرای مردمی و تمرکز قدرت است و یکی از کارکردهای احزاب چرخش قدرت و محدود شدن آن از نظر زمانی است تا جلوی فساد گرفته شود.

درویش ادامه داد: به موازات آن احزاب می توانند فعالیت های دیگر داشته باشند که نشان دهنده مردمی بودن و تاثیرگذاری آنهاست که یکی از این فعالیت ها می تواند امور خیریه باشد.

وی گفت: حزب اعتماد ملی در خوزستان در این چارچوب در زمینه سالمندان، معلولان و تمام اقشار نیازمند توجه و حرکت برنامه ریزی هایی کرده است.

درویش از برگزاری همایش هایی در زمینه حقوق و فرهنگ شهروندی به عنوان یکی از برنامه های حزب در خوزستان نام برد.

وی تاکید کرد: فعالیت حزب اعتماد ملی هیچ وقت تعطیل نشده و پروانه آن نیز لغو نشده است چرا که حزبی قانونی است.

درویش یادآوری کرد: پس از حوادث سال ۸۸ فعالیت های حزب محدود شد اما بناست در انتخابات آتی هم شرکت داشته باشد و مردم را برای حضور حداکثری در این انتخابات ترغیب کند.

وی گفت: شعبه خوزستان حزب اعتماد ملی از سال ۸۵همزمان با تاسیس حزب مرکزی در خوزستان فعالیت خود را آغاز کرد.

درویش همچنین از انتخاب سجاد پورسلطان به عنوان مسوول شاخه جوانان حزب نام برد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.