علی عوض نژاد: هر چه به حقیقت نزدیک تر می شویم، بیشتر تنبیه می شویم

خورنا – متاسفانه ما هر چه بیشتر به دنبال حقایق میرویم، بیشتر تنبیه می شویم و شاید زودتر هم به اماکن امنیتی احضار می شویم و از این طریق به نحوی جلوی نشر حقایق گرفته می شود.

 

خبرگزاری ندای هفتکل: علی عوض نژاد (مدیر مسئول)

 

خبرنگار واقعی کسی از که شجاع و با صداقت، دلسوزی و به دور از هر گونه حزب گرایی و قومیت گرایی حقایق را بنویسد و البته این کار واقعاً بسیار دشواری است.

اما متاسفانه ما هر چه بیشتر به حقایق نزدیکتر می شویم، بیشتر تنبیه می شویم و شاید زودتر هم به اماکن امنیتی احضار می شویم و از این طریق به نحوی جلوی نشر حقایق گرفته می شود.

 

به اعتقاد حقیر، همانطور که میگوییم ما تحریم ها را دور زدیم، با احضاریه ها و عدم حمایت و عدم روحیه نقدپذیری مسئولین، و احضاریه های اماکن امنیتی و قضایی، جلوی آزادی بیان گرفته می شود.

 

مثل این است که یک مسئول اختلاس کند و ما هم سکوت کنیم و هیچ خبری منتشر نکنیم. مگر کار رسانه و خبرنگار فقط اخبار عملکردی دولت است؟

عکس - خبرگزاری ندای هفتکلخبرنگار، به نحوی مسئول بازرسی غیررسمی از مسئولین است و اگر رسانه ها و خبرگزاری ها به دولت و مسئولین انتقاد و پیشنهاد نکنند، پس چه کسی اجازه انتقاد را دارد؟ و آزادی بیان به چه معناست؟

خبرنگار، صدای رسای مردمانی است که فریادشان به جایی نمیرسد و خبرنگار از خود پلی می سازند برای رساندن مشکلات مردم به گوش مسئولین.

اما از طرفی دیگر، برخی ها رسانه را برای شغل می خواهند نه برای علاقه و عضق خدمت به میهن.

انتظار می رود این افراد که برای شغل به این عرصه پاک ورود کردند، نام مقدس رسانه را تخراب و ویران نکنند و بگزارند صاحبان اصلی قلم به کار نیک و بی حیله خود ادامه دهند.

در پایان شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار را به همه همکاران عزیزم تبریک و تهنیت عرض می نمایم. جای دارد یادی از خبرنگار محبوب خوزستانی مرحوم علی هویسی نیز داشته باشیم.

 

ایام بکام
علی عوض نژاد

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.