تعریض پل سواره رو ۱۷ شهریور بندرماهشهر آغاز شد

خورنا – تعریض پل سواره رو ۱۷ شهریور بندرماهشهرآغاز شد.

به گزارش خورنا، مهندس جهان آرا با اعلام این خبر افزود ، باتوجه به کم عرض بودن پل ۱۷ شهریورو بمنظور تسهیل درآمد و شد خودروها ،عملیات تعریض این پل آغاز شده است که تا یکماه دیگر به پایان می رسد . ایشان هزینه تمام شده این پروژه را بالغ بر ۱ میلیارد و۵۹۰ میلیون ریال اعلام کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.