دیپلماسی فلافلی ظریف و جان کری در اهواز! +عکس

خورنا – دومین شماره طنز و کاریکاتور خوزستان به مدیرمسئولی امید حلالی و سردبیری هادی خوش سیما منتشر شد و “کاکو” اینبار نخود هر آش شده و ظریف و جان کری را به اهواز کشانده و با یک فلافل پنج هسته ای ، دیپلماسی فلافلی را در ” انوشه” به راه انداخته تا تکلیف مش دونالد را یک سره کند !  طبق اسناد کاکولیکس ، استاندار خوزستان هم تا حصول نتایج ، برای رقابت با مش دونالد ، هم غلظت سس ها را بالا برده و هم دستور افزایش دو هسته ای قرص فلافل داده است…!

ravi 1.indd

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.