کمیته توسعه و سرمایه گذاری بندرماهشهر در اصلاح زیرساختها بسیار حائز اهمیت است

خورنا – شهردار بندرماهشهر : کمیته توسعه و سرمایه گذاری شهرستان در اصلاح زیرساختهای شهر بسیار حائز اهمیت است.

غلامحسین کمایی در جلسه کمیته سرمایه گذاری شهرستان اظهارداشت: کمیته توسعه و سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای در بخشهای مختلف را ایفا می کند

وی ادامه داد: جایگاه کمیته مذکور در اصلاح زیر ساختهای شهر بسیار حائز اهمیت  می باشد.

وی بیان کرد: باید با هم اندیشی و تشریک  مساعی مسئولین شهرستان گام های اساسی درتوسعه همه جانبه  شهرستان برداریم.   کمایی افزود: با ارائه ابتکارات و خلاقیت بازدهی حوزه مدیریت خود را  تحرک و افزایش دهیم.

وی تصریخ کرد: ضمن ایجاد ایدهای نو می توان  در رشد و توسعه شهرستان با سرمایه گذاری مناسب گام های مثبتی را برداریم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.