هیچ اصلاح طلبی در شوشتر و گتوند از سردار گیلانی در انتخابات مجلس حمایت نمی کند / سردار گیلانی سرلیست جناح اصولگرایان در شوشتر و گتوند است

خورنا -پس از انتشار خبر برگزاری انتخابات مجلس دهم در شهرستانهای شوشتر و گتوند به صورت حزبی و جناحی به جای انتخابات با نگاه قومیتی و طایفه ایی که برای اولین بار قرار است برگزار گردد ، سردار سرتیپ سهراب گیلانی که لیدر کاندیدای اصولگرایان در شوشتر و گتوند است قصد دارد برای به دست آوردن آرای مردم اصلاح طلب این دو شهرستان خود را کاندیدای مستقل ، فراجناحی و فراحزبی معرفی نماید .

به گزارش صفحه ویژه انتخابات مجلس دهم خورنا ، شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان شهرستان شوشتر و حزب اعتمادملی شاخه شوشتر در حال بررسی چهار کاندیدای اصلاح طلب این شهرستان می باشند که پس از بررسیهای کارشناسی شده ، نام کاندیدای جناح اصلاح طلبان جهت وحدت و همدلی شهروندان در انتخابات مجلس دهم معرفی خواهد شد .

اما نکته بسیار مهم آن است که سردار سرتیپ سهراب گیلانی لیدر کاندیدای اصولگرایان از بین دیگر کاندیدای اصولگرای شهرستان شوشتر و گتوند مانند عباس نوری ، بُوَرد و سرهنگ اسحاق عسگری بوده و سردار گیلانی در سرلیست جناح اصولگرایان کشور قرار گرفته است و تنها اصولگرایان و دلواپسان از سردار گیلانی در انتخابات مجلس حمایت می نمایند .

سردار گیلانی به جهت داشتن چهره اصولگرایی به طور یقین در لیست جناح اصولگرایان و دلواپسان قرار دارد و هیچ اصلاح طلبی از وی در انتخابات مجلس حمایت نمی کند زیرا اصلاح طلبان در شهرستانهای شوشتر و گتوند خود دارای کاندیدا می باشند که شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان و حزب اعتمادملی شاخه شوشتر پس از بررسیهای کارشناسی شده نام کاندیدای اصلاح طلبان شوشتر و گتوند را در انتخابات مجلس معرفی و رسانه ایی خواهند نمود ./

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.