تصاویر: گردهمایی سراسری تشکل های صنفی و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خوزستان

خورنا – گردهمایی سراسری تشکل های صنفی و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خوزستان روز گذشته در تالار مطهری اهواز و با حضور نمایندگان انجمن های صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای و برخی مسئولان برگزار شد.

تصاویر: فاطمه مریدپور / خورنا

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.