ملاقات جمعی از اصلاح طلبان استان با رییس دولت اصلاحات

خورنا – شنیده شده است بزودی جمعی از اصلاح طلبان استان ملاقاتی با رییس دولت هفتم و هشتم خواهند داشت، این ملاقات در راستای انسجام بیشتر و متمرکز نمودن فعالیت اصلاح طلبان خوزستان انجام می شود، گفته می شود این جمع با برخی دیگر از فعالین سیاسی مرکز نظیر سعید حجاریان نیز ملاقات خواهند نمود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • رسانه ها و مطبوعات تلاش کنند تا آن افراد را شناسایی و اسامی آنها را اعلام و منتشرکنند تا مردم تکلیف انقلابی خود را انجام دهند . کسانیکه با سران فتنه دیدار کنند اینها خوزستانی نیستند و حق برگشت به سرزمین خون و شهادت را ندارند