انتصاب در فرمانداری ویژه دزفول/تبریک هئیت تحریریه خورنا به محمدحسین پورکیانی

خورنا – حبیب ا.. آصفی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان دزفول طی حکمی محمد حسین پورکیانی را به سمت مسئول روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول منصوب کرد.

متن حکم به این شرح است:

جناب آقای محمد حسین پورکیانی

نظر به تعهد،تجربه وتوانمندی جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت مسئول روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول تعیین ومنصوب می گردید. امید است با استعانت از خداوند متعال وبهره گیری از تمام ظرفیتهای موجود در انعکاس به موقع اخبار ورویدادهای مختلف سیاسی،اجتماعی وفرهنگی شهرستان وتلاش در جهت گسترش ارتباط متقابل مردم ومسئولین موفق وموید باشید.

هئیت تحریریه خورنا انتصاب محمدحسین پورکیانی را به عنوان مسئول روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول را به ایشان تبریک و توفیق روز افزون از خدا وند منان را برای ایشان آرزو مند است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.