در گفتگوی اختصاصی با خورنا؛

نماینده خرمشهر: مجلس آینده مجلسی اعتدالی خواهد بود

خورنا -درمصاحبه اختصاصی خبرنگارخورنا با عبدالله سامری نماینده مردم خرمشهرومینوشهر درمجلس شورای اسلامی، ایشان از موفقیت های تیم هسته ای دولت تشکر کرده ویادآورشدند که همواره خطوط قرمز مد نظر رهبری ونظام فراموش نشود.

خورنا -درمصاحبه اختصاصی خبرنگارخورنا با عبدالله سامری نماینده مردم خرمشهرومینوشهر درمجلس شورای اسلامی، ایشان از موفقیت های تیم هسته ای دولت تشکر کرده ویادآورشدند که همواره خطوط قرمز مد نظر رهبری ونظام فراموش نشود.
سامری عنوان نمود: رویکرد ملت درانتخابات۹۲ وانتخاب مسیر اعتدال برای مدیریت کشوربود وآن باحضور پرشورمردم درسایه رهبری میسرشد.
ایشان دررابطه با انتخابات پیش رو ومجلس آینده چنین یادآورشد: پیش بینی بنده اینست که مجلس آینده مجلسی اعتدالی وهمراه با دولت خواهدبود. زیرا ماشین حرکت موفقیت کشور تنها باهمراهی دولت ومجلس میسر خواهدبود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • شما اعتدالی هستی استاد سامری؟
    برای کلمه اعتدال متاسفم اگه تو اعتدالی باشی

  • جناب آقای انوشیروان بند پی ریس محترم سازمان بهزیستی کشور سلام علیکم

    احتراماً به استحضار می رساند تعدادی از نیروهای فعال و کاردان در این اداره کل تحت عنوان رسمی کارگری مشغول به انجام وظیفه هستیم که اغلب دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده که متاسفانه مزایای مندرج در احکام کارگزینی و سایر مزایای جانبی از جمله بدی آب و هوا، محرومیت مناطق جنگی حق تحصیلات دانشگاهی و سختی کار و ………. شامل ما نمی شود.

    جالب اینکه چارت خالی سازمانی داریم که با توجه به سوابق و تخصصی که هر کدام از ما در مشاغلی که سالها در آن کار می کنیم و تجربه کافی را کسب نموده ایم. در اداره ای که در آن هستیم حتی اگر چارت خالی نیز نداشته باشد مسئولین محترم سازمان می توانند از مرکز درخواست پست جدید نمایند.

    حال این این سوال برای همه ما پیش آمده که ما واقعاً چه نوع استخدامی هستیم نه مثل کارگران مشمول قانون کاریم و نه مانند همکاران خدمات کشوری! موقع پرداخت پاداش پایان سال، عیدی ما باید اندازه مبلغ عیدی کارمندان رسمی باشد چونکه حقوق ما از محل بند (( و )) تبصره ۱۹ قانون بودجه و از طریق خزانه پرداخت می شود. اگر تفاوت ما از نوع بیمه باشد که نیروهای پیمانی و قرادادهای کار معین نیز بیمه تأمین اجتماعی می باشند! مسئولین باید به این امر مهم توجه داشته باشند که ما کارگر شرکتهای خصوصی و یا کارخانجات نیستیم بلکه ما به استخدام سازمانی کاملاً دولتی درآمده ایم. لذا جهت احقاق حقوق و پرهیز از تبعیض و ایجاد عدالت اداری ما کارکنان رسمی کارگری شاغل در اداره دولتی خواهان تبدیل وضعیت در قالب طرح از رسمی کارگری به رسمی کشوری و یا پیمانی می باشیم تا بتوانیم همانند کارکنان رسمی از قانون نظام هماهنگ و خدمات کشوری بهره مند شویم.این مشکل کلیه همکاران رسمی کارگری بهزیستی سراسر کشور می باشد از جمله حوزه انتخابیه جنابعالی با توجه به درایت، لیاقت و توانمندی جنابعالی امید است کا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در قالب طرح تبدیل وضعیت از رسمی کارگری به پیمانی یا رسمی کشوری اقدام فرمایید و این طرح هیچگونه بار مالی برای دولت ندارد و فقط تکلیف کارکنان رسمی کارگری مشخص می کندباتشکر جمعی از کار کنان رسمی کار گری بهزیستی کشور