انتصاب در فرمانداری ویژه شهرستان دزفول

خورنا -مهندس آصفی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان دزفول طی حکمی مهندس محمد علی دوایی فر ( شهردار سابق دزفول) را به سمت مشاور عالی خود در امور اجرایی منصوب کرد.

متن حکم به این شرح است:
جناب آقای مهندس محمد علی دوائی فر
احتراما با عنایت به تخصص،تعهد و تجارب ارزشمندتان به موجب این حکم جنابعالی را  بعنوان مشاور عالی خود در امور اجرایی منصوب می نمایم.امید است با بهرگیری از ظرفیت های عظیم مادی، معنوی و مدیریتی شهرستان دزفول و با اتکال به ایزد منان در ارائه ساز و کارها و برنامه های راهبردی با هدف تحقق توسعه پایدار موفق باشید.توفیقات شما را در انجام این مسئولیت از خداوند بزرگ آرزومندم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.