بیانیه حزب مردم سالاری خوزستان در حمایت از توافق هسته ای

خورنا- بالاخره بعد دو سال مذاکرات نفس گیر تلاش تیم دولت تدبیر و امید  به بار نشست و امروز شاهد پایان بحرانی هستیم که قسمت اعظم آن مربوط به سیاستهای غیر عقلانی دولتهای نهم و دهم بود  که با طرح شعارهای  هیجانی در مجامع بین المللی و نیز رفتارهای پوپولیستی در فضای داخلی باعث تصویب قطعنامه ها و  تحمیل تحریمهای سنگین از طرف قدرتهای بزرگ  شد.  آثار و عوارض این تحریم ها باعث شد با وجود درآمد های  افسانه ای ، دولتی مقروض و از هم گسیخته و محاصره(اقتصادی ) را تحویل جناب روحانی داد. توافقی که اکنون حاصل شده ،رفع تحریم و شاختن حق هسته ای ایران تنها دستاورد آن نیست بلکه مهمتر این است که سایه جنگ از سر کشور دور شده است.  هم راستای با آن دولت میتواند شکاف بوجود آمده بین ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی را با تقویت نهادهای مدنی نظیر احزاب ،گروهها  و سندیکاهای صنفی  ترمیم نماید . بدون شک دستیابی به توافق، پیروزی بزرگی برای حاکمیت. حکومت و مردم نجیب کشور می باشد و  استمرار این روند (سیاست عقل گرایانه) در حوزه های داخلی و بین المللی حلقه گمشده ایی بود که در فضای بحران زده  خاورمیانه و برای جلوگیری از توسعه افراطی گری در منطقه ضروری و  میتواند ضامن بقا و حفظ امنیت سیاسی و اقتصادی کشور و منطقه باشد. بدون شک کار تیم هسته ایی دولت و کاریزمای شخصیت جناب ظریف  و اطلاع کامل و جامع ایشان از علم روابط بین الملل و کاردانی و متانت رییس جمهور  و مواضع و حمایت رهبری و پیشتیبانی افکار عمومی از هیأت مذاکره کننده فاکتورهای برجسته این پیروزی بودند این سر بلندی بر ملت شریف و قهرمان کشورمان مبارکباد.  حزب مردم سالاری شاخه استان خوزستان.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.