قابل توجه هیئت نظارت شورای نگهبان در شوشتر / همانطور که کاندیدای اصولگرایان و دلواپسان در شوشتر تایید صلاحیت میشود کاندیدای اصلاح طلبان را هم تایید صلاحیت بکنید

خورنا انتخابات مجلس دهم می تواند پرشور برگزار بشود ولی با حضور همه کاندیدای اصولگرا و اصلاح طلب در شوشتر .

به گزارش خورنا ، این روزها همه کاندیدای انتخابات از جناحهای سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب در شوشتر و گتوند در حال فعالیت می باشند و مردم نیز با رصد و پیگیری اخبار انتخابات مجلس دهم در سایت خبری – تحلیلی پیک شوشتر در حال شناسایی اصلح ترین کاندیدای انتخابات می باشند تا رای خود را در روز انتخابات به صندوق بیندازند .

اما نکته مهمی که موجب نگرانی شهروندان شوشتر و گتوند شده است و در همه مجالس نقل زبان گشته این است که احتمالا هیئت نظارت شورای نگهبان کاندیدای اصلاح طلبان را رد صلاحیت می نماید و عدم موضع گیری رسمی هیئت نظارت شورای نگهبان در شوشتر بر نگرانی بیشتر مردم می افزاید .

تنها از یکماه پیش که زمزمه احتمال کاندیداتوری احمد پیکری از جناح اصلاح طلبان بر سر زبان مردم شوشتر و گتوند افتاده است ، اردوگاه انتخاباتی اصولگرایان را به شدت با چالش جدی مواجه نموده است و نزد خودشان با تصور اینکه شورای نگهبان کاندیدای اصلاح طلبان را رد صلاحیت می نماید نگرانی زیادی برای خود نمی بینند .

اگر شورای نگهبان به دنبال برگزاری یک انتخابات پر شور در شوشتر و گتوند می باشد باید همه کاندیدای انتخابات را اعم از اصولگرا و اصلاح طلب مساوی و برابر نگاه کند .

اصلاح طلبان در شوشتر و گتوند حق دارند همانند اصولگرایان و دلواپسان کاندیدا داشته و در انتخابات از کاندیدای خود حمایت نمایند . اگر کاندیدای اصلاح طلبان رد صلاحیت بشود یعنی اینکه در شوشتر و گتوند رقابتی وجود ندارد زیرا انتخابات باید با حضور کاندیدای اصولگرایان و اصلاح طلبان برگزار بشود .

همانگونه که هیئت نظارت شورای نگهبان صلاحیت سردار سرتیپ سهراب گیلانی به نمایندگی از جناح اصولگرایان و دلواپسان در انتخابات مجلس دهم را تایید می نماید باید صلاحیت کاندیدای اصلاح طلبان در شوشتر را نیز تایید نماید تا رقابتی برابر در انتخابات مجلس شاهد بود . همانگونه که احتمال تایید صلاحیت سادات ابراهیمی ، خرم دل ، نوری و دیگر کاندیدای اصولگرا و یا مستقل پیش بینی می شود همانگونه از شورای نگهبان هم انتظار می رود که اصلاح طلبان در شوشتر و گتوند کاندیدا داشته باشند زیرا عدالت در این است که انتخابات با حضور کاندیدای اصولگرا و اصلاح طلب برگزار بشود .

انتظار مردم و جناحهای سیاسی در شوشتر و گتوند از هیئت نظارت شورای نگهبان این است که انتخابات را با حضور کاندیدای اصولگرا و اصلاح طلب برگزار نماید و مردم شوشتر و گتوند در انتخابات مجلس دهم خود قضاوت و تصمیم بگیرند که به کاندیدای اصولگرا و دلواپسان رای بدهند یا به کاندیدای اصلاح طلبان زیرا میزان رای مردم است ./

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.