تمایلی در فنی وحرفه ای خوزستان برای حل مشکلات دیده نمی شود

خورنا – درپی انتشاربروزاختلاف نظر بین کانون انجمهای صنفی آموزشگاههای فنی وحرفه ای خوزستان واداره کل گفتگوئی داشتیم با سیداسماعیل سیداشرفی عضوهیات مدیره کانون کشوری و نائب رئیس کانون استان خوزستان .

نائب رئیس کانون استان،درخصوص موضع گیری کانون درمقابل برخی مدیران اداره کل وترک جلسه هیات نظارت،بیان داشت: برخلاف آنچه از زبان برخی دوستان دراداره کل شنیده می شود ما مشکل شخصی با هیچ شخصی نداریم وصرفا با توجه به وظیفه ذاتی مسئولیت خود، در کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فقط بدنبال حفظ و احقاق حقوق صنفی موکلین خود در قالب قانون هستیم و اصولاشان و جایگاه کانون رابسیار فراتر ازبرخوردهای شخصی و مقابله با اشخاص میدانیم واین حرفها را صرفا توجیه عملکرد ضعیف بیان کنندگان دانست.

 سیداشرفی درخصوص طرح موضوع واگذاری مراکز دولتی به بخش خصوصی اظهار داشت :علیرغم علاقه وتاکید مقامات ارشد سازمان فنی وحرفه ای کشور خصوصا شخص دکتر پرند ریاست سازمان اداره کل خوزستان هیچ تمایلی دراین خصوص ندارد. وی افزود :اداره کل فنی وحرفه ای خوزستان  باید بپذیرد که بهترین فرصت را در سال همدلی دولت و ملت جهت عملیاتی کردن اصل۴۴ قانون اساسی و تاکیدات رهبری معظم انقلاب واهداف سازمان فنی وحرفه ای کشور مبتنی بر واگذاری امور دارد و مقاومت در برابراین اراده جزعقب ماندگی ازاهداف کلان دولت نتیجه ای برای آنها نخواهد داشت وهرکسی زودتر بتواند در مقابل اصل ۴۴ تمکین کند و در حوزه مدیریت خود با بخش خصوصی به تعامل واقعی برسد، در واقع کشتی خود را به ساحل رسانده است .
عضو هیات مدیره کانون کشوری در خصوص تعامل دو بخش دولتی وغیردولتی در فنی وحرفه ای خوزستان،گفت: اداره کل و مراکز وابسته آن از یک سو و کانون انجمنهای صنفی و تشکلهای وابسته آن در شهرستانها، هدف ووظیفه ای مشترک دارند که عبارتست از رشد و تعالی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان،اما متاسفانه این موضوع دراداره کل خوزستان علیرغم اینکه بارها از سوی مدیران ارشد اداره کل خصوصا مدیر کل محترم عنوان شده هیچگاه جنبه عملیاتی پیدا نکرده وهمواره در حد یک شعار باقی مانده است چرا که اگرغیرازاین بود وضعیت آموزشگاههای ما این چنین نبود که هر روز یکی ازآنها به تعطیلی کشیده شود.
سیداشرفی در خصوص حمایت اداره کل از آموزشگاهها و بخش خصوصی توضیح داد: اگر توجه کنیم حدود۷۰ %تعهدات آموزشی و مهارت آموزی در کشور توسط آموزشگاههای آزاد انجام میگیرد باید به این آموزشگاهها حق داد تا معادل آن از بودجه وامکانات موجود بهره مند شوند اما در یک مقایسه ساده نهایت بی عدالتی را به چشم خواهیم دید.وی افزود اگر تعداد نیروهای شاغل در فنی و حرفه ای را با تعداد کل آموزشگاه های آزاد و فضای استفاده شده توسط مراکز دولتی را با فضای آموزشگاهها و بودجه و امکانات هر دو بخش را در نظر بگیریم خواهیم دید که در مبحث نیروی انسانی حداقل  سه برابر در میزان فضاحداقل ۱۰ برابر و از نظر امکانات و تجهیزات غیر قابل مقایسه هستند و در موضوع بودجه که اصلا بخش خصوصی سهمی ندارد ،البته در بحث کارآمدی دقیقا عکس موضوع صادق است بطوری که آموزشگاهها ۷۰% و مراکزفقط۳۰% تعهدات آموزشی را انجام میدهند که تازه مراکز از۳۰% انجام شده درصدی را هم موازی با بخش خصوصی انجام میدهد که خلاف مقررات سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشورومصوبات هیات نظارت است. وتاسف بارتر اینکه تمام تعهدات انجام شده بنام بخش دولتی ثبت میشود.
نائب رئیس کانون استان درخصوص ضعف مدیریتی در حوزه مهارتی استان گفت :در حالی که سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور بسیارعلاقمند است تا در راستای اهداف اصل ۴۴اداره امور به بخش خصوصی واگذار شود و در این راستا خیلی از امور طی مصوبات هیات نظارت مرکزی به کانون کشوری واگذار شده است، در استان خوزستان بر خلاف خیلی از استانهای دیگر که دنباله رو سازمان مرکزی هستند، چنین اراده ای وجود ندارد.
 وی اضافه کرد:مگر جوانان خوزستانی با خون خود حافظ مرزهای کشور عزیزمان نبوده اند، مگر استان خوزستان با منابع بیشمار خود متضمن اقتصاد و بقای کشور نیست، پس چرا ما همیشه عقب تر از بقیه استان ها هستیم، چرا ما با داشتن اینهمه استعداد دچار فقر و غرق درعقب ماندگی هستیم، چرا باید آموزشگاههای ما که عمدتا دارای تحصیلات عالی و تجربه و مهارت عالی هستند همواره با مشکلات عدیده خصوصا عدم حمایت مالی مواجه باشند، آیا اینها از ضعف مدیریتی استان نیست؟
 اگرهست چرا ما باید تاوان عدم تغییرات به لحاظ وابستگی و یا تغییرات غیر متعارف را بدهیم، کانون به لحاظ احساس وظیفه ذاتی خود بارها اعلام امادگی کرده است تا از چابکی و پتانسیل تشکیلات خود در کمک به توسعه ی مهارتی استان استفاده کند، اما متأسفانه هیچ اقدام عملی از شریک استراتژیک و مشترک المنافع خود ندیده است که هیچ متاسفانه شاهد برخی حرکات ناصواب در خصوص ایجاد شکاف بین ارکان کانون و تشکیلات وابسته خود میباشد، رئیس کارگروه برنامه ریزی و نظارت برهمایشهای کانون کشوری درخصوص آموزشهای غیرمجاز و آموزش موازی با آموزشگاهها توسط دستگاههای دیگر گفت: اگر اداره کل فنی و حرفه ای به هر دلیل نمیتواند مانع آموزشهای غیر مجاز و موازی شود و دست از حق قانونی خود و آموزشگاههای وابسته در حوزه مهارت آموزی دفاع کند، اولا قاطعانه مانع مراکز خود، در امر آموزش های موازی شود و اجازه بدهد این قشر بی ادعا و زحمت کش به حیات خود با تمام نداریها ادامه بدهند و در ثانی با ایجاد بسترلازم جهت حضور نمایندگان کانون در جلسات شورای اداری استان کار مقابله با آموزشهای غیرمجاز و موازی کاری سایر بخشها را به ما بسپارد .
نایب رئیس کانون خوزستان دربخش دیگری در خصوص عدم حمایت اداره کل از آموزشگاهها در قبال آزمون کار و دانشی ها گفت :ما هر چه میگوییم و تقاضا میکنیم متأسفانه گویی اراده ای وجود دارد که این اتفاق نیفتد ما سالهاست میگوییم آزمون را به ما بسپارید اما فقط یک جواب میشنویم : گواهینامه مهارت ارزش زیادی دارد و شایستگی ویژه ای نیازاست که آزمون برگزار شود و امنیت سوالات و حرفهایی از این دست ،درحالی که خیلی از دستگاه ها مثل آموزش و پرورش خودشان آزمون میگیرند و با ارایه یک لیست از آزمون دهندگان و پرداخت مبلغی، فنی وحرفه ای گواهینامه ای را صادر می کند که در حالیکه از روند آموزش آن کاملا بی اطلاع است،اینها چه معنایی دارد جز اینکه تمایل و اراده ای در تعامل با آموزشگاهها یعنی صاحبان واقعی حوزه مهارت آموزی وجود ندارد.
 عضو هیات مدیره کانون کشوری در پایان ضمن بیان اینکه : کانون بعنوان لسان گویای این همه آموزشگاه مظلوم وظیفه دارد تا چالشها را همراه با راهکارهای کارشناسی و ازطریق هیات نظارت استان ارائه نماید چند توصیه به مدیران اداره کل فنی وحرفه استان مخصوصا مدیرکل محترم داشت :
اول اینکه اداره کل بجای جلب رضایت دستگاههای دولتی دیگر که بیشتر بخاطر برخی تعارفات اداری است امور را با شهامت و شجاعت به آموزشگاهها واگذار کند و توسعه و تسری مهارت آموزی را در کل استان و در دل خانواده ها تجربه کند.
دوم اینکه دوستان وهمکاران ما در اداره کل ومراکز، بدانند که آموزشگاههای ما دنبال کسب قدرت و تقابل نیستند چرا که قانون و اراده و انسجام موجود بین کلیه اعضاء از انجمنها گرفته تا آموزشگاهها قدرت تصمیم گیری و تاثیر گذار کافی به کانون داده است و قطعا هیچکس نخواهد توانست این اتحاد و انسجام را خدشه دار کند حال به هر نحوی بخواهد عمل کند ،کانون بدنبال احقاق حقوق آموزشگاهها وتعالی آنهاست، چون وظیفه قانونی و رسالت کانون بر این پایه استواراست.
  سوم اینکه مرزبندی بین اداره کل و کانون از سوی هرکسی که باشد پسندیده نیست چون ما علاوه بر منافع مشترک وظیفه مشترک در حمایت از آموزشگاهها داریم ، پس باید در چهارچوب قانون و توجه ویژه به اصل ۴۴ و دستورات و تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب تعامل واقعی داشته باشیم  و تعاملات کاغذی وتعارفی را پایان داد.
چهارم اینکه : دراستان خوزستان اداره کل و مراکز باید نقش نظارتی خود را به ایفای نقش اجرائی اولویت دهند و امور اجرائی را باشهامت و شجاعت به آموزشگاهها واگذار کنند و توجه داشته باشند رضایت آموزشگاههائی که با بضاعت و توان و سرمایه شخصی قدم در راه خدمت به جامعه گذاشته اند ارجعیت دارد بر رضایت هرکس دیگری با هر پست و مقامی و درهر دستگاهی.
پنجم اینکه: مدیر کل محترم بر اجرای سریع و بدون فوت وقت کلیه مصوبات هیات نظارت توسط معاونین و روسای مراکز و عملیاتی کردن توافقات فی مابین اهتمام و اصرار نمایند و بر رعایت شان هیات نظارت که مرکب از نمایندگان هر دو بخش دولتی و غیردولتی است تاکید نماید تا تمامی شائبه های موجود از بین برود.
و نهایتا اینکه اداره کل و شخص مدیرکل محترم، بمنظور رفع کدورتها و پایان دادن به این مباحث در اولین قدم نسبت به تامین فضای مورد نیاز جهت استقرار کانون و انجمنها در اداره کل و مراکز و همینطور واگذاری مراکز دارای شرایط واگذاری که منافع آموزشگاهها را تامین میکند، اقدام شایسته و سریع انجام دهند .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.