لزوم شرکت در دوره های سواد آموزی برای تمام افراد بیسواد متقاضی تمدید گواهینامه رانندگی و جواز کسب

آمنه محتشمی – خورنا – در جلسه امروز شورای پشتیبانی از سواد آموزی شهرستان که با حضور دستگاه های مربوطه در فرمانداری برگزار گردید ،ضمن اشاره به رقم بالای بیسوادی در شهرستان به ارائه راه کارها و پیشنهاداتی جهت کاهش این رقم و رسیدگی به این موضوع مهم پرداخته شد.
سلام عبادی معاون فرماندار با تآکید بر اهمیت موضوع سواد آموزی بیان کرد:حل این معضل بزرگ و کاهش رقم بالای بیسوادی در شهرستان به سادگی میسر نیست لذا مستلزم بسیج تمامی دستگاه های اجرایی،ائمه جمه و روحانیون در سطح شهرستان میباشد،بنابراین بایستی به این موضوع بسیار مهم توجه ویژه نمود.
مندنی قنواتی رئیس آموزش و پرورش شهرستان نیز تصریح کرد:اداره آموزش و پرورش به تنهایی قادر به تحقق این امر مهم نیست بنابراین با توجه به عدم کمبود بودجه و فضا نیازمند همکاری سایر دستگاه های اجرایی در این خصوص و یک فرهنگ سازی مناسب در سطح شهرستان هستیم.
رئیسی،رئیس اداره نهضت سواد آموزی شهرستان ضمن اشاره به عملکرد نامطلوب شهرستان نسبت ب سایر شهرستان ها در این زمینه از تمامی دستگاه های اجرایی خواستار همکاری جدی در این خصوص نمود و ادامه داد:برای پیشبرد هدف ریشه کنی بیسوادی در شهرستان هیچ گونه کمبود بودجه ای وجود نداره فقط نیازمند همت جدی تمامی دستگاه ها در سطح شهرستان و مسولین میباشد.
وی افزود:رقم بیسوادی در شهرستان در سال ۹۴ نسبت به سال گذشته به رقم ۲۷۰۰ نفر در دوره سواد آموزی،۲۸۸ نفر در دوره انتقال و ۱۷۰ نفر در دوره تحکیم تغییر کرده و شاهد افزایش قابل توجه آمار بیسوادی بوده ایم.
رئیسی همچنین در ادامه به طرح های درآمد زایی در این زمینه اشاره کردو گفت:هر فرد دارای مدرک دیپلم،فوق دیپلم،لیسانس و یا بالاترمیتوانند با آموزش افراد بیسواد در دوره سواد آموزی (اول تا سوم ابتدایی) به ازای هر نفر ۶۳۰ هزار تومان،در دوره انتقال(چهارم تا ششم ابتدایی) به ازای هر نفر۷۵۰هزارتومان و همچنین در دوره تحکیم (یادآوری) به ازای هر نفر ۹۰ هزار تومان در یافت نمایند لذا از تمامی افراد واجد شرایط جهت همکاری دعوت مینماییم.
رئیس اداره نهضت سوادآموزی شهرستان از طرح تشویقی سوادآموزان نیز خبر داد و گفت:هر فرد پس از معرفی خود به اداره و یادگیری در منزل از طریق cdهای آموزشی در صورت قبولی ۱۲۶ هزارتومان در یافت خوهد کرد.
رئیسی در پایان صحبت های خود به طرح های تنبیهی در این زمینه اشاره نمود و تصریح کرد:به زودی تمامی افراد بیسواد جهت تمدید گواهینامه های رانندگی و جواز کسب خود و همچنین افراد بیسواد تحت پوشش کیته امداد امام خمینی (ره)جهت دریافت کمک های خود از کمیته امداد مشروط به شرکت در دوره های سواد آموزی می باشند.
سالم عبادی در پایان جلسه با تآکید بر لزوم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از سوی دستگاه های مربوطه از جمله شهرداری ها در این زمینه،خاطرنشان کرد:روحانیون و ائمه جمعه به سبب نفوذ،مقبولیت و تآثیر زیاد آنها در بین مردم می توانند نقش بسزایی در متقاعد نمودن افراد جهت شرکت در دوره های سواد آموزی داشته باشند و کمک بسیار زیادی در این خصوص نمایند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.