اگر پیشنهاد مدیر کلی امور بانوان استانداری را بدهند قبول نمی کنم!

خورنا – عضو شورای شهر اهواز اظهار داشت:هر چند بحث بانوان موضوع بسیار مهمی است و همیشه جزو دغدغه هایم بوده است چرا که وضعیت مناسبی در این حوزه نداریم.

زیبا صالح پور عضو شورای شهر اهواز که پس از استعفای انتخاباتی مدیرکل امور بانوان استانداری خوزستان به عنوان یکی از گزینه ها برای تصدی این مسئولیت از او نام برده می شد در این خصوص به رهیاب گفت:این مسئله را از زبان دیگران که به ما لطف دارند شنیده ام و با خود من در این رابطه صحبتی نشده است.
وی ادامه داد:حتی اگر این پیشنهاد را به من بدهند این مسئولیت را قبول نخواهم کرد چرا که نسبت به شورای شهر اهواز تعهدی دارم.
زیبا صالح پور تاکید کرد:هر چند بحث بانوان موضوع بسیار مهمی است و  همیشه جزو دغدغه هایم بوده است چرا که وضعیت مناسبی در این حوزه نداریم.
وی ادامه داد:ولی از آنجا که به مردم گفته ام می خواهم نماینده شما در شورای شهر باشم و آنها هم لطف کردند و بالاترین رای استان را به من دادند ترجیح می دهم در جایگاه شورا به مردم خدمت کنم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.