دخالت بیجا مانع پذیرفتن استعفای شهردار شد

خورنا -یکی از اعضای شورای شهر آبادان، برخی دخالت های بیجا از بیرون شورا را عاملی برای پذیرفته نشدن استعفای شهردار این شهر عنوان کرد.

به گزارش خورنا جاسم سامری روز جمعه در نشست خبری اعضای شورای اسلامی شهر آبادان با رسانه ها، افزود:هیات رییسه شورای اسلامی شهر آبادان دچار غرور کاذب شده است و این غرور نتیجه دخالت و خط و خطوط از بیرون شورا می باشد.

وی اظهار داشت: این دخالت ها برخی اعضای شورا و هیات رییسه شورا را از وظیفه ذاتی خود فرسنگ ها دور کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر آبادان گفت: محمود رضا شیرازی برای رشد و شکوفایی آبادان زحمات زیادی کشید هر چند که در برخی عملکردهایش انتقاداتی نیز وجود دارد ولی اینکه برخی اعضا در جلسه بررسی استعفا وی حضور نیافتند عملی زشت می باشد.

سامری تصریح کرد: ما نباید حق شهروندی و مدنی وی جهت شرکت در انتخابات مجلس را نادیده بگیریم اما این اتفاق با کارشکنی های هیات رییسه شورای اسلامی شهر آبادان اتفاق افتاد.

این عضو شورای اسلامی شهر آبادان گفت: هیات رییسه این شورا که از مخالفان شهردار محسوب می شوند به بهانه بحث مالی و عدم پرداخت حقوق معوقه کارکنان شهرداری آبادان حاضر به حضور در جلسه بررسی استعفای وی نشدند.

سمیرا کردی زاده دیگر عضو شورای اسلامی شهر آبادان نیز در این نشست خبری گفت: اگر ابهاماتی در اسناد مالی شهردار آبادان وجود دارد چرا وی در پستش ابقا شد.

وی اظهار داشت: چرا برخی اعضا اسناد و مدارک مالی شهرداری را در فضا های مجازی آبادان پخش کردند و شروع به بازی نانجوانمردانه کردند.

کردی زاده تصریح کرد: چرا هیات رییسه روز قبل از بررسی استعفای شهردار قبول به حضور در این جلسه کرد اما روز موعود در این جلسه حضور نیافتند.

زینب حیاوی یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر آبادان نیز در این نشست با انتقاد از اعضای هیات رییسه شورای شهر آبادان گفت: متاسفانه این شورا در آغاز کار خود رفتار دو گانه ای داشت و ما قصد شکستن این رفتار را داشتیم.

وی افزود: هیات رییسه حتی برای انتخاب سرپرست جدید شهرداری آبادان به توافق رسید اما برخی فشارها و دخالت هایی که از بیرون شورا وجود داشت مانع از پذیرفتن استعفای شهردار گردید.

وی اظهار داشت: ابهامات در اسناد مدارک شهرداری آبادان بهانه ای بیش نبود زیرا این اتفاقات خارج از شورا هدایت می شود.

فرشید بهشتی دیگر عضو شورای شهر آبادان نیز در این نشست در خصوص جلسه غیر علنی روز پنجشنبه چهارم تیر ماه، گفت: این جلسه به خواست رئیس شورای اسلامی شهر غیر علنی برگزار شد و اتهامات مالی دلیل پذیرفته نشدن استعفای شهردار عنوان شد گرچه پس از استعفای شهردار همچنان موارد قانونی مالی شهرداری قابل پیگیری است و این دلیل مستندی برای عدم پذیرش استعفای شهر دار نمی تواند باشد.

وی بررسی پرونده های مالی شهرداری آبادان را در هر شش ماه توسط حسابداران مالی کشوری عنوان نمود و افزود: این بررسی هر سال دو بار انجام می شود و اگر مشکل پرونده مالی باشد باید تا کنون بررسی شده باشد.

عضو شورای اسلامی شهر آبادان اظهار داشت: شرکت شهردار در انتخابات مجلس شورای اسلامی حق قانونی و عرفی وی می باشد .

این عضو شورای اسلامی شهر حضور نیافتن برخی از اعضا را در این جلسه انتخاب سرپرست توسط خودشان اعلام نمود و از آنجا که پذیرش رای تحمیلی از سوی هفت نفر از اعضا مورد پذیرش نبود حضور نیافتند.

یکی دیگر از اعضای شورای شهر گفت: پس از مذاکره با دو گروه موافق و مخالف استعفای شهردار مقرر گردید سرپرست موقت رابا توافق دو گروه معرفی نمایند اما با عدم حضور گروه مخالف انتخاب سرپرست منتفی شد.

عبدالرضا قاسمی با اشاره به عدم موفقیت دو گروه در داشتن توافق برانتخاب سرپرست در شهرداری افزود: متاسفانه شفافیت و همدلی عل رغم شعار ها در شورای اسلامی شهر به وجود نیامد، اعضای هیات رئیسه با پایمال نمودن حقوق اجتماعی شهردار مانع پذیرش استعفای وی شدند.

قاسمی تعیین سرپرست قوی تری به جای شهردار را که بتواند در خدمت مردم شهر باشد را منوط به پذیرش استعفای شهردار عنوان نمود و گفت: با عدم پذیرش استعفای شهردار مردم را از داشتن سرپرست قوی تر هم محروم نمودند.

به گزارش ایرنا محمودرضا شیرازی شهردار آبادان روز چهارشنبه بیستم خردادماه، استعفای خود را به اعضای شورای اسلامی شهر تقدیم کرده بود.

محمودرضا شیرازی حدود پنج سال شهردار آبادان بوده است.

جمعی از اعضای شورای شهر آبادان بر این عقیده اند که می بایست، پیش از پذیرفته شدن استعفای شهردار، وضعیت بدهی شهرداری به پیمانکاران و وضعیت پروژه های شهر مشخص شده و در این خصوص نیز بررسی شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.