شهردار سابق خرمشهر در راه شهرداری تهران

خورنا – خرمشهری ها که خاطرات خوشی از شهرداری محمد حویزاوی در ذهن دارند این روزها در شرایطی شهرداریشان را در بحران می بینند که حویزاوی هم اکنون پیشنهاد مدیریتی شهرداری تهران را در دسترس دارد.

پس از بررسی اخبار و گزارش میدانی توسط خبرنگار آرانیوز حوزه تهران از ساختمان شهرداری مبنی بر حضور محمد حویزاوی در یکی از مناطق شهرداری تهران احتمال حضور حویزاوی در شهرداری تهران پر رنگتر از گذشته  شده است.

محمد حویزاوی در مدتی که در سمت شهرداری خرمشهر فعالیت کرد، چهره این شهر محروم را دگرگون کرد و با انجام برخی پروژه های ضربتی توانست چهره ای مناسب به سیمای این شهر جنگ زده ببخشد.

هر چند او به میل خود از سمت شهرداری خرمشهر استعفا کرد و این استعفای وی مورد قبول شورای شهر خرمشهر قرار گرفت ولی بعد از رفتن وی، شورای شهر با چالشی به نام انتخاب شهردار مواجه شد به گونه ای که هم اکنون با گذشت چند ماه از استعفای حویزاوی، شخص دیگری برای شهردار شدن از سوی اعضای شورا برگزیده نشده است.

این در حالی است که یکی از شاخص ترین فعالیت هایی که حویزاوی موفق به انجام آن شد، پیشنهادش به شهرداری تهران و موافقت با آن از سوی محمد باقر قالیباف بود که بر اساس آن شهرداری تهران مبلغ قابل توجهی اعتبار برای اجرای چندین پروژه محرومیت زدایی در خرمشهر انجام داد و مردم خرمشهر با خوبی با این پروژه ها آشنا هستند.

برای اجرای چندین پروژه محرومیت زدایی در خرمشهر انجام داد و مردم خرمشهر با خوبی با این پروژه ها آشنا هستند.

اکنون از شهرداری تهران خبر می رسد که مدیران ارشد این سازمان عریض و طویل با اطلاع یافتن از شرایط حویزاوی، به وی بابت پذیرفتن یکی از سمت های کلیدی شهرداری تهران پیشنهاد داده اند که حویزاوی در حال بررسی شرایط موجود است.

به نظر می رسد با تجربه و تخصصی که حویزاوی در مدت اخیر در شهرداری خرمشهر از خود نشان داده است، شورای های بی شماری در شهرهای مختلف استان  و حتی کشور به دنبال جذب وی هستند زیرا وی از تجربه و کاردانی کافی برای مدیریت شهری درهر شهری برخوردار است به خصوص اینکه این روزها وی به عنوان مشاور منطقه آزاد اروند در حال انتقال تجربیات خود به این سازمان است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • متاسفم با این نگاه و تفسیرتون و این همه دروغ پردازی / آقا خرمشهر را نابود کرد حالا شما بهبه چه چه می کنید خجالت داره!!!””””?????