کنکور سراسری ورودی دانشگاه های کشور در بندرماهشهر برگزار شد

سهراب قهرمانی _ خورنا: آزمون سراسری کنکور ورودی دانشگاه های سراسر کشور همزمان در شهرستان بندر ماهشهر برگزار گردید.

در روز پنچشنبه مورخه ۲۱/۳/۹۴ رشته های ریاضی وفنی در شیفت صبح که جمع تعداد شرکت کننده آنها ۴۶۴ نفر که به تفکیک ۱۷۳ نفر آنها خانمها و۲۹۱ نفر آنها را آقایان تشکیل میداد در سه حوزه دو حوزه مخصوص خانمها ویک حوزه مخصوص آقایان در رشته های  مذکور برگزار گردید. همزمان با رشته های ریاضی وفنی رشته گروه علوم انسانی نیز که از ۴۷۵ داوطلب که ۳۴۶ نفر آنها خانم و ۱۲۷ نفر آقا در سه حوزه مجزا که دوحوزه مربوط به خانمها ویک حوزه مربوط به آقایان برگزار گردید. در ادامه روند  برگزاری آزمون های مذکور در شیفت بعد از ظهر پنج شنبه مورخه ۲۱/۳/۹۴ در رشته هنر نیز ۱۱۹ نفر که ۱۰۴ نفر آنها را خانمها و۱۵ نفر آنها را آقایان تشکیل میداد در یک حوزه البته به صورت مجزا به رقابت پرداختند.

به گزارش ستاد مرکزی اداره آموزش وپرورش شهرستان بندر ماهشهر ستادی در زمینه رفع نواقصات واشکالات کارت های ورود به جلسه داوطلبان تحت عنوان ستاد رفع نقص که زیر مجموعه ای از ستاد اجراییه کنکور سراسری به شمار می آید از صبح روز سه شنبه ۱۹/۳/۹۴ کار خود را در زمینه پاسخ گویی به داوطلبان در زمینه رفع نواقق کارت های ورود به جلسه داوطلبان آغاز کرده وتا پایان روز جمعه ستاد اجرایی نظارت بر اجرای مطلوب کنکور در ساختمان مرکزی اداره آموزوش وپرورش بندر مهشهر به کار خود ادامه خواهد داد.

به گزارش مندنی قنواتی مدیر آموزش وپرورش بندر ماهشهر در ادامه برگزاری آزمون های سراسری کنکور امروز جمعه مورخه ۲۲/۳/۹۴ داوطلبان رشته تجربی که تعداد آنها ۱۴۸۹ نفر و از این تعداد ۱۱۷۳ نفر خانمها و۳۱۶ نفر آقایان در نه حوزه که هفت حوزه آن را خانمها و دو حوزه آن را آقایان تشکیل داده بودند برگزار شد.

در بعداز ظهر۲۲/۳/۹۴ رقابت ۳۰۶ نفر داوطلب در رشته های زبان خارجی که ۲۴۸ نفر آنها خانم و۵۸ نفر آنها آقایان بودند در سه حوزه برگزار گردید.

مندنی قنواتی افزود در راستای برگزاری آزمون سراسری کنکور در این شهرستان لازم است از همکاری صمیمانه جناب آقای دکتر منصور قمر فرماندار محترم بندر ماهشهر، فرماندهی محترم نیروی انتظامی جناب سرهنگ زبیدی ،جناب آقای مهندس غلامی مدیر عامل محترم شرکت عملیات غیر صنعتی ،جناب آقای مهندس سبکبار مدیریت محترم اداره برق شهرستان و جناب آقای مهندس مهدی پور مدیریت محترم آبفا مدیریت وپرسنل محترم اورژانس(۱۱۵) وتمامی عزیزانی که به نحوی در انجام آزمون سراسری کنکور در این شهرستان مارا یاری داده اند تقدیر وتشکر ویژه ای داشته باشیم.

ریاست محترم اداره آموزش وپرورش شهرستان بندر ماهشهر در ادامه از پرسنل تلاشگر زیر مجموعه خود بالاخص دایره امتحانات جناب آقای حیدری ومدیریت محترم حراست اداره آموزش وپرورش جناب آقای کوثری تقدیر نمود.

IMG-20150613-WA0000

مندنی قنواتی افزود آموزش وپرورش شهرستان بندر ماهشهر امسال نیز با همکاری صمیمانه دستگاهها وادارات توانست امر خطیر  وحایز اهمیت کنکور را که از حساسیت های ویژه ای برخوردار است به خوبی مدیریت نماید ودر این راستا جادارد تقدیر ویژه ای از اصحاب رسانه بالاخص پایگاه خبری خورنا در زمینه اطلاع رسانی وپوشش خبری به موقع در زمینه های مختلف فرهنگی وآموزشی شهرستان بندر ماهشهر داشته باشیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.