یک خبرگزاری نمایندگان خوزستان را ۲۲ نفر اعلام کرد !

خورنا – خبرگزاری ایسنا کشور در خبری که به نقل از خبرنگار پارلمانی روی خروجی قرار داده است تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی خوزستان را از ۱۸ نفر به ۲۲ نفر افزایش داد!

در این خبر آمده است : مجمع نمایندگان استان خوزستان نسبت به افزایش نرخ حامل‌های انرژی به رئیس جمهور تذکر دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، ۲۲ نماینده عضو مجمع استان خوزستان طی تذکری به رئیس جمهور افزایش نرخ حامل‌های انرژی را غیر کارشناسی و فزآینده دانسته و نسبت به آن انتقاد کردند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.