نگاهی به کانون فرهنگی امام خمینی (ره) شهرستان بندر ماهشهر

سهراب قهرمانی – خورنا -کار و خدمت کردن به کوخ نشینان و مستضعفان و نیازمندان به انسان نیروی مضاعفی می بخشد به همین خاطر حضرت امام درزمان تاسیس کمیته امداد فرمود: یک تار موی کؤخ نشینان را به تمام عمر کاخ نشینان عوض نمی کنم.

مطالب فوق بخش آغازین گفتگوی سرکار خانم آزاده قادریان کارشناسی ارشد روانشناسی و مدیریت اجرایی کانون فرهنگی و هنری و اجتماعی کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) شهرستان بندر ماهشهر بود که در نشستی با خبرنگار ما ایراد نمودند خانم قادریان در ادامه سخنانش ضمن تقدیر و تشکر از حضور خبرنگار ما به شمه ای از فعالیتهای این نهاد مقدس اشاره فرمود و افزود : کمیته امدادامام خمینی(ره)درراستای اعتلای اهداف وتوجه به نیازهای مدجویان تحت حمایت بویژه نوجوانان وجوانان درحوزه مساءل وموضوعات فرهنگی ،اجتماعی وارتقاءسطح سلامت اجتماعی وارتقاءسطح سلامت جسمی ،معنوی، و روحی  و روانی واجتماعی ،خدمات ارزشمندی رابه جامعه مددجویان و غیر مددجویان در قالب وظایف کانون فرهنگی اجتماعی عرضه مینماید.

قادریان افزود :کانون فرهنگی اجتماعی حضرت امام برنامه های متنوع وپردامنه ایی رابرمبنای نیاز مخاطبین طراحی وهمواره سعی نموده به فراخور تغییرات وتحولات فرهنگی واجتماعی ،بابومی سازی این برنامه هاوسرمایه گذاری فرهنگی درمیان آنان وخانواده هابه صورت فراگیر واجتماعی ،بابومی سازی این برنامه ها وسرمایه گذاری فرهنگی  از تمام توان و ظرفیت مراکز فرهنگی وتربیتی این نهاد در سراسر منطقه شهرستان بندر ماهشهر ،بندرامام خمینی ،شهرک های تابعه (چمران ،طالقانی، مدنی و رجایی) درجهت بخشی وهدایت ورشد وتوسعه فرهنگی مخاطبین بهره نماید.

خانم آزاده قادریان درادامه سخنانش اصلی ترین هدف این کانون را غنی سازی اوقات فراغت جوانان جامعه موردحمایت وگسترش و توسعه نشاط معنوی واجتماعی ، ایجاد زمینه توانمندسازی وتعالی مددجویان وخانواده هایشان به صورت فراگیر وهدفمند ازظرفیت مراکز فرهنگی مخاطبین بهره گیری نماید تاضمن غنی سازی اوقات فراغت جوانان و ایجاد زمینه های فکری لازم در خصوص رشد و تعالی  جامعه موردحمایت  رافراهم آورد .

مدیر کانون فرهنگی امام خمینی (ره) شهرستان بندر ماهشهر افزود : کمیته امداد حضرت امام (ره) شهرستان بندر ماهشهر با اجرای برنامه های مختلف در سرفصلهای مجزا به شکل سرفصل فنی وحرفه ایی : بابرگذاری کلاسهای آموزشی خیاطی ،پرده دوزی ،چرم دوزی ،شمع سازی و..

سرفصل اعتقادی وقرآن  :کلاسهای روخوانی ,روان خوانی ,ترتیل ,حفظ قران واحکام اولیه آشنایی بازندگی حضرت علی وحضرت فاطمه وبرپایی مراسمات به مناسبت اعیاد مختلف خدماتی را ارایه مینماید

سرفصل ورزشی:برگزاری کلاسهای ورزشی

به منظور حفظ  دستاوردهای انقلاب یعنی نوجوانان و جوانان و در کنار آن آموزش در زمینه های اخلاقی ،کتاب خوانی ،مهارتهای زندگی و برگزاری جشنواره ها و همایشها مختلف ورزشی و هنری ،زمینه سازی جهت پرنمودن اوقات فراغت درمحیط مجازی سالم .

کانون فرهنگی کمیته امدادباایجاد کانون پژوهشی ،تحقیقاتی وبرگزاری کلاسهای تقویتی وشناسایی افراد مستعد درزمینه تحصیلی به تقویت بنیه تحصیلی افراد تحت پوشش یاری میرساند.

این کانون در زمینه نخبه پروری در سطح شهرستان بندر ماهشهر و شهرکهای حومه و بندر امام خمینی در خصوص تقویت بنیه تحصیلی  خدمات ویژه ایی به مددجویان وافراد غیر مددجو ارایه مینماید .کانون فرهنگی با استفاده از بهترین اساتید منطقه ودر نظرگرفتن کلیه امکانات رفاهی ازجمله وسیله ایاب وذهاب خدمات خود رابه مددجویان وحتی به غیر مددجویان ارایه مینماید ,

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.