مدیر فرهنگی – اجتماعی و روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر منصوب شد

خورنا -مدیر فرهنگی – اجتماعی و روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر منصوب شد.

به گزارش خورنا از بندرماهشهر، احمد قنواتیان به عنوان مدیر جدید واحد فرهنگی – اجتماعی و روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر منصوب شد.

گفتنی است پیش از این واحد روابط عمومی و فرهنگی اجتماعی شهرداری بندرماهشهر مجزا بودند که با حکم جدید شهردار بندرماهشهر برای احمد قنواتیان، این واحد ها در یکدیگر ادغام شدند.

بر اساس این گزارش، احمد قنواتیان پیش از این مدیر واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری بود و علیرضا دنیاری مدیریت واحد روابط عمومی را بر عهده داشت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.