عضو شورای شهر اهواز: شهردار باسواد و توانمند می خواهیم

خورنا – حجت الاسلام کاظم سواری گفت:باید شورا به شهرداری رای دهد تا توان اجرایی کردن پروژه های بزرگی را اهواز داشته باشد نه اینکه دنبال طرح های کوچک و ناچیز برود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اهواز  با بیان اینکه پروسه انتخاب شهردار نیاز به رای اکثریت شورا دارد اظهار داشت:سلامت کاری،سواد،آشنا به سیستم شهرداری،تعامل خوب با مردم و شورا و  روحیه انتقادپذیری از ملاک های انتخاب شهردار خواهد بود.

وی با بیان اینکه امروز اهواز نیاز به زیرساخت های ترافیکی، عمرانی و فرهنگی دارد ادامه داد:باید شورا به شهرداری رای دهد تا توان اجرایی کردن پروژه های بزرگ را در اهواز داشته باشد نه اینکه دنبال طرح های کوچک و ناچیز برود.
 
سواری در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص کند بودن پروژه های عمرانی اهواز گفت:بحث هایی که در انتخاب شهردار و هیات رئیسه پیش آمد سبب وقفه هایی در کار شد و زیرمجموعه ها را شل کرد.
 
وی با اشاره به اینکه دخالت اعضای شورا در عزل و نصب ها در شهرداری تخلف است ادامه داد:اعضا می توانند به شهردار پیشنهاد بدهند اما اینکه اصرار کنند این را بگذار و آن را نگذار ،غیرقانونی است.
 
این عضو شورای شهر گفت:برخی اخبار حکایت از اصرار برخی اعضای شورا دارد که به شهردار برای انتصاب فلان شخص، فشار وارد می کنند یا اگر گزینه آنها عزل شود یک جوی را علیه شهردار به وجود می آورند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.