اطلاعیه مهم مربوط به پذیرفته شدگان آزمون استخدامی ۹۱/۱۲/۲۵

خورنا –  به اطلاع پذیرفته شدگان سه برابرظرفیت آزمون استخدامی ۹۱/۱۲/۲۵ می رساند که مکان مصاحبه های استخدامی ۹۴/۳/۹-۹۴/۳/۱۰- ۹۴/۳/۱۱- ۹۴/۳/۱۲ -۹۴/۳/۱۷ و ۹۴/۳/۱۸ ازاداره کل آموزش و پژوهش واقع درکیانپارس خیابان ۱۴ غربی به ساختمان مرکزی استانداری خوزستان واقع در امانیه ، خیابان فلسطین ، سالن جلسات دفتر فنی انتقال یافته است .

  اداره کل مالی و اداری استانداری خوزستان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.