فاجعه معیشتی برای مردم هندیجان!/ «کشت تابستانه» در هندیجان ممنوع شد

خورنا -مدیر اداره جهاد کشاورزی هندیجان گفت: طبق دستور سازمان آب و برق خوزستان در خصوص «ممنوعیت کشت تابستانه»، رکود در بخش کشاورزی شهرستان را به‌دنبال دارد.

کامبیز محسنی اظهار کرد: سازمان آب و برق استان خوزستان با ارسال نامه‌ای، ممنوعیت کشت تابستانه را در سطح شهرستان اعلام کرد که این کار باعث رکود در بخش کشاورزی هندیجان می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شغل اکثریت مردم شهرستان و روستاهای تابعه کشاورزی است که جلوگیری از کشت تابستانه مردم منطقه یعنی قطع منبع درآمدی آنها آن هم در ادامه سال قبل زراعی که به‌علت قطع آب از بالا دست رودخانه مردم ضرر هنگفتی کردند. سازمان آب و برق استان، دلیل این کار را وضعیت آب رودخانه زهره و عدم تأمین آب از بالادست اعلام کرد که با توجه به برخورد دوگانه سازمان مذکور با هندیجان و شهرهای اطراف مورد قبول نیست.

محسنی در ادامه عنوان کرد: این موضوع در حالی اعلام می‌شود براساس مشاهدات عینی و گزارشات در مناطق بالا دست هندیجان مثل بخش زیدون شهرستان بهبهان در اکثر نقاط امیدیه سطح وسیعی از اراضی به کشت صیفی جات که دارای مصرف آب بالای هستند اختصاص داده شده است.

وی در پایان بیان کرد: همین امر اعتراضات شدید کشاورزان هندیجان را در پی داشته و به نظر می‌رسد ممنوعیت کشت فقط مخصوص کشاورزان این شهرستان بوده که این کار خود نوعی اجحاف در حق کشاورزان شهرستان است.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.