پیشنهاد: قرارداد همکاری بین زندان شوشتر و اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی امضا گردد

خورنبر اساس طرح پیشنهادی سایت خبری پیک شوشتر ، اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شوشتر می تواند با عقد قرارداد همکاری با اداره زندان شوشتر ، رشته های صنایع دستی را به زندانیان علاقمند آموزش بدهد .

در این دوره های آموزشی می توان به صورت ترمی و در رشته های مختلف توسط مربیان مجرب برگزار گردد که در پایان هر دوره به هنرجویان گواهینامه اعطاء گردد .

این کلاسها برای زندانیان در محل کارگاه های آموزشی زندان شامل رشته های : معرق کاری ، نمدمالی ، احرام بافی ، لُنگ بافی ، ملحفه ، ابریشم و غیره را می توان به صورت رایگان آموزش و گواهینامه پایان دوره آموزشی اعطاء نمود .

هدف از برگزاری چنین دوره هایی ، پُر کردن اوقات فراغت زندانیان و به نوعی ایجاد انگیزه برای ترویج صنایع دستی و همچنین اشتغال زایی می باشد ./

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.