به مناسبت هفته ی روابط عمومی و ارتباطات

چالشهای روابط عمومی در مراکز آموزش عالی/ یاشار محرابی

یاشار محرابی – خورنا بی شک یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین  نهادها در مراکز آموزش عالی  و دانشگاهها حوزه ریاست و روابط عمومی است که می تواند در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه و وزرات علوم تحقیقات و فناوری نقش به سزا و تاثیر گذاری ایفا کند. در این مسیر روابط عمومی  برای رسیدن به افقی مطلوب، دشواری ها و چالشهای بسیاری را پیش روی خود دارد  و با توجه به شرایط خاص در مراکز آموزش عالی ،راهی متفاوت را باید طی کند.

یکی از مهمترین این چالشها، فراوانی و گوناگونی جامعه هدف در این نوع روابط عمومی هاست.در مراکز آموزش عالی ، جامعه هدف درون سازمانی شامل دانشجویان،اساتید و کارمندان می باشد که در مجموع نسبت به شهر و جایگاه دانشگاه حجم متفاوتی از افراد را تحت پوشش قرار می دهد.همچنین خانواده ی مجموعه ی دانشگاهی را نیز می توان به این جامعه هدف اضافه کرد.برنامه ریزی برای اطلاع رسانی و تبلیغات در این حجم از نیروی انسانی به روندی کارشناسی و دقیق نیاز دارد که اختلاف سلیقه و تفاوت نیازهای این جمع را نیز باید مورد توجه قرار داد.

یقینا سطح توقع و نیاز در سه سطح یاد شده دارای تفاوت ها و تعارض هایی نیز می باشد که هر یک از آنها باید نیاز سنجی و برنامه ریزی خاص خود را در پی داشته باشد.البته این نکته بر کسی پوشیده نیست که این افراد زیر مجموعه یک نهاد هستند و در مواردی نیز دارای هم پوشانی فرهنگی می باشند.

از چالش های دیگری که روابط عمومی های این مراکز با آن درگیرند ، جامعه هدف برون سازمانی است.با توجه به سطح بالای تحصیلات اکثر مدیریت های کلان ،هنرمندان و اهالی فرهنگ در جامعه،اکثر آنها محیط دانشگاه را تجربه کرده اند ونسبت به دانشگاه و محیط های آموزشی دیدگاهی خاص و موثر دارند.از این رو می توان گفت این مراکز در سطح بالای جامعه مورد توجه قراردارند و مجموعه ی انعکاس رویدادهای آنها در فضای علمی، فرهنگی جامعه تاثیر بسزایی دارد.

همچنین انتظارات متفاوت از دانشگاه و محیط های فرهنگی را می توان از دیگر  چالشهای مهم این مجموعه دانست که این سطح حساسیت ،کار در این مجموعه را بسیار سخت و مانند گذر از لبه تیغ می سازد.دانشگاه به لحاظ حضور اساتید و دانشجویان که در زمره ی فرهیختگان و نخبگان جامعه قرار می گیرند دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای می باشد. این اهمیت نگاه به دانشگاه ، بررسی رویداد های آن حتی در مسائل کوچک را نیز زیر ذره بین قرار می دهد .

بازتاب رسانه ای و اطلاع رسانی در این امور با توجه به مسائل فوق بسیار حایز اهمیت و خطیر می باشد. به بیانی دیگر روابط عمومی مجموعه ی دانشگاهی نیاز به دیدی گسترده ، عمیق و مدیریتی زمان سنج دارد تا بتواند حق مطلب را ادا کند.

  • یاشار مهرابی ، کارشناس ارشد علوم سیاسی و فعال حوزه ی روابط عمومی و رسانه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • با سلام با تشکر از تحلیل زیبا باید گفت در ابتدا باید سطح دیدگاه مدیران در بخشهایی میانی و عملیاتی و حتی کلان، نسبت به روابط عمومی باید تغییر کند.عدم آگاهی مدیران نسبت به بر قراری ارتباطی اداره روابط عمومی درون سازمان میتواند بر قرار کند همیشه چالش برانگیز است.به امید روزی که روابط عمومی جایگاه واقعی خود را در سازمان ها پیدا کند.

  • بسیار عالی.ولی بنظر من چیزی که در بیشتر روابط عمومی ها بکار گرفته نشده استفاده از مدیران متخصص و کار امده.با تشکر

  • بسیار عالی.ولی بنظر من چیزی که در بیشتر روابط عمومی ها بکار گرفته نشده استفاده از مدیران متخصص و کار امده.با تشکر