برگزاری مسابقه بزرگ شهروند توسط شهرداری بندرماهشهر

خورنا شهرداری بندر ماهشهر در نظر دارد مسابقه ای با طرح شهروند نمونه برگزار نماید.

نحوه پاسخ گویی به این سئوالات به این صورت می باشد که شما جواب صحیح هر یک از سئوالات را به عدد نوشته و با خط فاصله به سراغ جواب سئوال بعدی می روید.
نمونه:
۱ – ۲- ۱ – …
لازم به ذکر است که که پاسخ این سئوالات را به سامانه پیامک شهرداری به شماره ۱۰۰۰۲۰۲۴ ارسال نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید: کلیک کنید

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.