انتصاب سرپرست مرکز بهداشت خوزستان

خورنا سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و مرکز بهداشت خوزستان منصوب شد.

دکتر اسماعیل ایدنی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در حکمی دکتر شکرالله سلمان‌زاده را به عنوان سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه و مرکز بهداشت استان خوزستان منصوب کرد.

دکتر سلمان‌زاده، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه و سابقه ریاست بیمارستان‌های سینا، رازی اهواز و مدیریت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت خوزستان را در کارنامه دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.