دست هدیه بدهید؛ یکی از ۲۶۹۶ نفر باشید

خورناسلام و خداقوت

این فراخوان برای تامین هزینه ساخت یک دست مصنوعی است.

تعطیلات تابستان ۱۳۹۳ که خیلی جوان ها از آن برای استراحت و گردش بهره می برند ؛ حادثه ای بسیار تلخ برای یک جوان دانشجو به همراه داشت.

یکی از دانشجویان دانشگاه بجنورد برای تأمین مخارج تحصیل در یک شرکت ساختمانی مشغول به کار می شود.

متأسفانه در حین جابجایی میل گرد، دچار برق گرفتگی شده و در اثر این حادثه هر دو دست خود را از ناحیه آرنج از دست می دهد.

اساتید، همکلاسی ها و دانشجویان دانشگاه بجنورد درصدد تأمین هزینه ساخت یک دست مصنوعی روباتیک و اهدای آن به این دانشجو می باشند.

مبلغ مورد نیاز برای این منظور و سفارش دست مذکور از شرکتی آلمانی ؛ حدود ۱۵۰ میلیون تومان برآورد شده است که تاکنون حدود ۳۰ میلیون تومان آن جمع آوری شده است و ۱۲۰ میلیون تومان دیگر نیاز است.

خیریه همت تصمیم دارد از”همت”اساتید و دانشجویان دانشگاه بجنورد که این طرح را در قالب طرح “بنی آدم” پیگیری می کنند، حمایت کند تا بار دیگر اتفاقی خوب رقم بخورد.

در صورت تمایل می توانید کمکهای خود را به حساب خیریه همت واریز نمایید.

۱۲۰ میلیون تومان مبلغی حدودا معادل یارانه اردیبهشت ۲۶۹۷ نفر است.

در همین پست اطلاعات تکمیلی مورد نیاز دیگر منتشر خواهد شد.

برای کمک به لینک زیر بروید:

http://www.hemmat110.com/1394/02/10378

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.