در اعتراض به روند شکلی و محتوایی هیئت نظارت استان؛

تنش در جلسه هیات نظارت استان با انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای/ آموزشگاه داران تهدید به تعلیق آموزشگاها کردند

خورنا در جلسه هیئت نظارت استان خوزستان نمایندگان بخش خصوصی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خوزستان جلسه را به نشانه اعتراض ترک نمودند و خواهان تشکیل جلسه ای با حضور مدیر کل به منظور بازنگری و بازسازی ساختار هیئت نظارت در جلسه آتی شدند.

به گزارش خورنا، در این جلسه که با حضور رئیس کانون استان خوزستان و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی بدون حضور مدیرکل تشکیل شد، نمایندگان بخش خصوصی ضمن اعتراض به عدم حضور برخی از اعضاء، واجرا نشدن برخی از مصوبات هیئت نظارت توسط زیرمجموعه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

رئیس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خوزستان به نمایندگی از بخش خصوصی در این جلسه گفت :متاسفانه در سال های اخیر بارها و بارها شاهد بوده ایم که مسایل بسیاری در هیئت نظارت ؛ به عنوان عالیترین مرجع تصمیم گیری در خصوص آموزشگاه های بخش خصوصی در استان تصویب شدند، اما در برخی ادارات ستادی و تعدادی از مراکز، مسؤلین بدون توجه به مصوبات و بر اساس سلایق خود عمل نموده اند. این مسئله ضمن زیر سؤال بردن شأن و جایگاه هیئت نظارت، موجب ایجاد حس نا امنی در آموزشگاه های آزاد شده ، که در این میان و رایزنی های انجام شده ، نیز راه به جایی نبرده است.

مومنی ضمن بیان برخی از مصادیق موضوع که عمدتا موجب تضعیف موقعیت آموزشگاه ها و ایجاد مشکلات پیچیده ای در روند خدمات رسانی بخش خصوصی شده است، افزود: ادامه این روند به مصلحت سازمان و تشکل های بخش خصوصی نبوده و حیات معنادار آموزشگاه ها را به مخاطره انداخته است.

وی اظهار داشت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای با وجود مشکلات بسیار توان لازم جهت ارائه خدمات آموزشی را از دست داده اند به نحوی که تعداد زیادی از آنها تعطیل شده و یا در شرف تعطیلی بوده و امید چندانی به ادامه فعالیت خود و بهبود وضعیت ندارند.

رئیس کانون خوزستان، در خاتمه صحبت های خود عنوان کرد: با توجه به این وضعیت، کانون خواستار تشکیل جلسه ویژه هیئت نظارت با حضور مدیرکل فنی و حرفه ای استان برای ساماندهی وضعیت موجود و اصلاح موثر روند موجود می باشد .

گفتنی است پیش از این نیز جلسات متعددی با مسؤلان فنی و حرفه ای استان در خصوص مشکلات آموزشگاههای آزاد ؛ به عنوان بخش خصوصی مجری ۷۰ درصد تعهدات آموزشی استان ، تشکیل شد و در آخرین جلسه که در اواخر ماه گذشته با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای و روسای انجمن های صنفی برگزار گردید ، مشکلات اساسی همچنان پابرجا مانده است .

شایان ذکر است در پایان این جلسه کانون خوزستان و انجمن های صنفی استان اعلام نمودند در صورت عدم حصول نتایج عینی و ملموس در اعتراض به روند موجود، آموزش های خود را در سراسر استان را به تدریج ، به حالت تعلیق در خواهند آورد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • با سلام.ما آموزشگاهدارن حمایت خود راازین حرکت اعلام میداریم.زنده باد زحمتکشان کانون وانجمن

  • باسلام ضمن قدردانی ازریاست محترم کانون استان حمایت خودرا تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهیم داد

  • ضمن قدردانى با توجه ب مشکلات اساسى اموزشکاها ک همچنان پابر جاست ، امید است در صلح وارامش تا حصول نتایج مثبت ونهایی با نمایندگان کانون وانجمنهاى صنفى اموزشگاههاى ازاد همگام وهمراهیم وحمایت خودرا اعلام مى نماییم.

  • ضمن قدردانى، باتوجه ب مشکلات اساسى اموزشگاها ک همچنان پا بر جاست وامید است ک در صلح وارامش تا حصول نتایج مثبت ونهایى باحمایت از ریس کانون وانجمنهاى صنفى اموزشگاهاى ازاد استان همگام و همراهیم وحمایت بیدریغ خودرا اعلام مى نماییم .