خون در رگ های رامهرمزی ها منجمد شد !

خورنارامهرمز و بخش های تابعه آن تاکنون فاقد مرکز دریافت خون های اهدایی مردم می باشد و با وجود همکاری های مسئولان شهرستان سازمان انتقال خون خوزستان هیچ گونه پاسخی به درخواست های مردمی و مسئولان در راه اندازی مرکزانتقال خون در رامهرمز ننموده است. یکی از شهروندان رامهرمزی در تماسی به ذره بین گفت که  اهدا خون بسیار ثواب دارد و علاوه بر ثواب برای سلامتی انسان نیز مفید است اما متاسفانه مسئولان سازمان انتقال خون استان تاکنون مردم این شهرستان رااز وارد شدن به این ثواب محروم کرده اند که باید پاسخگو باشند. نمی دانم چرا برخی از مسئولان فقط و فقط دلخوشند که نامشان مسئول باشد ولی در عمل کاری نمی کنند، مانند مسئولان سازمان انتقال خون استان  که هیچ گونه کمکی برای راه اندازی مرکز انتقال خون در رامهرمز تابحال انجام نداده اند. در همین زمینه رئیس شبکه بهداشت و درمان رامهرمز گفته است که علی رغم اینکه که مسئولیت انتقال خون و خون گیری از مردم در حیطه کاری و مسئولیت ما نیست اما با این وجود اماده همکاری با سازمان انتقال خون استان هستیم.  دراین راستا و برای کمک به این امر خدا پسندانه و حل مشکل مردم مکان،امکانات و تجهیزات و پزشک را در حد امکان فراهم کرده ایم اما متاسفانه تاکنون سازمان انتقال خون استان هیچ گونه پاسخی به ما نداده است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.