حمله به منزل عضو شورای خرمهشر

خورنادر هفته ای که گذشت درب منزل یکی از اعضای شورای شهر خرمشهر توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شد. در این رابطه سید صباح حسینی گفته است که افرادی ناشناس با پرتاب شیشه‌های حاوی مواد آتش‌زا و همچنین لاستیک به داخل حیاط منزل شخصی باعث آتش‌سوزی و ایجاد حریق در منزل شدند.

وی این را هم گفت که بنده در طول مدت مسئولیت خود در شورای شهر خرمشهر هیچ‌گونه خصومت شخصی با کسی نداشته ولی ارتباط این مسئله با انتخابات شهرداری خرمشهر قابل‌تأمل می‌باشد.

این حرکات به هیچ عنوان برازنده مردم خرمشهر نیست و افراد نمی توانند به خود اجازه دهند که به دلایلی واهی دست به این اقدام زده یا افرادی را جهت این عمل زشت اجیر کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.