سرپرست جدید شعب بانک ملی خوزستان منصوب شد

خورنا سرپرست جدید اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان معرفی شد.

با حکم عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران، سعید طاهری به سمت سرپرست اداره امور شعب استان خوزستان منصوب شد.
گفتنی است پیش از این سیاوش توحیدی به عنوان مدیر امور شعب بانک ملی ایران در خوزستان و رئیس کمسیون هماهنگی بانک‌های استان مشغول فعالیت بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.