حضور مدیر بانک رفاه استان خوزستان در مرکز سامد استانداری

خورنا مهندس حاجی زاده گفت: یکی از بیشترین موارد درخواست های مردمی بحث تسهیلات و بانکداری است. لذا این هفته از مدیریت بانک رفاه کارگران استان جهت ملاقات مردمی دعوت بعمل آمد.

خسرو وردی مدیر بانک رفاه کارگران استان درگفتگو با پایگاه خبری استانداری گفت: هر مجموعه ای که بتواند کاری برای مردم انجام دهد نه من بلکه همه تاییدش می کنند و سامد نه تنها دارای این ویژگی است بکه از مراجعه غیر ضروری به بعضی از سازمان ها نیزجلوگیری می کند

وردی درخصوص تغییر سود سپرده های بانکی عنوان کرد: با توجه به این تغییرات ، چارچوب منظمی بوجود خواهد آمد و از نرخ های سود بی حساب و کتاب جلوگیری می شود

وی در ادامه افزود: دغدغه بانک رفاه کاستن از مشکلات مردم است، کما اینکه در پرداخت تسهیلات تکلیفی به اقشار خاص جامعه، بانک رشد خوبی داشته است.

مدیریت بانک رفاه استان ضمن تشریح اقدامات بانک برای بازنسشتگان بیان کرد: الحمدالله با برنامه ریزی های انجام شده و طی هماهنگی با کانون با زنشستگان استان ۱۰۰ درصد بودجه مربوط به بازنشستگان استان مصرف شد

مدیر مرکز سامد درخاتمه بیان کرد: ملاقات های مردمی در راستای تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکلات آنان برقرار گردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.