نصب دوربینهای ثبت تخلفات در خیابانها برعهده شهرداری شوشتر است

خورنا نصب دوربینهای ثبت تخلفات در خیابانها برعهده شهرداری شوشتر است.

به گزارش پیک شوشتر ، سامانه ثبت تخلف سرعت (Speed limit enforcement) عبارت از سامانه ای اتوماتیک شامل مجموعه نرم افزار و سخت افزارهای مختلف می باشد که برای تشخصی خودرو یا پلاک خودروهای متخلف، عکسبرداری، پردازش و تحلیل عکس، مخابره اطلاعات عکس و متون، تهیه بانک اطلاعاتی و نهایتاً صدور جریمه برای خودروهای متخلف بکار می رود. تجهیزات سخت افزاری ممکن است در کناره و یا سطح راه نصب گردند و یا بر روی خودروهای ویژه نصب شوند.

دوربین ثبت تخلف راهنمایی و رانندگی دوربینی است که در کنار جاده و یا خیابان نصب می‌شود تا تخلفات ترافیکی از جمله سرعت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز، عبور از مسیر ویژه خودروی عمومی و تردد غیر مجاز را ثبت کند .

عبور از چراغ قرمز

این دوربین‌ها با چراغ راهنمایی همزمان شده و از زمان قرمز شدن چراغ در صورتی که خودرویی از حریم چراغ قرمز که همان خط عابر پیاده است عبور کند، پلاک خودرو را به عنوان متخلف ثبت می‌کند.

دوربین ثبت سرعت لحظه‌ای

این دوربین‌ها سرعت خودروهای عبوری از محل نصب را اندازه‌گیری کرده و در صورت تجاوز از سرعت تعریف شده توسط پلیس جریمه می‌شوند.

دوربین ثبت سرعت لحظه‌ای متحرک

این دوربین‌ها در خودروی گشت پلیس جا سازی شده و این امکان را دارد تا با تعریف سرعت مجاز معبر به صورت هوشمند پلاک خودروهای متحلف را ثبت کند. نمونه هایی از این سیستم بر روی خودروهای نامحسوس پلیس کشور نصب شده است.

دوربین ثبت سرعت لحظه‌ای ثابت

این دوربین‌ها در کنار معبر به صورت ثابت نصب می‌شود و پلاک خودروهای متخلف را از طریق شبکه به مرکز اجرائیات پلیس ارسال می‌کند.

حال باید برای منظم نمودن ترافیک سطح شهرستان شوشتر و به جهت حذف حضور فیزیکی پلیس در معابر و الزام رانندگان خودرو و موتورسیکلت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و به جهت ثبت تخلفات رانندگانی که قوانین راهنمایی و رانندگی را زیر پا می گذارند و رانندگی پرخطر دارند ، شهرداری شوشتر مطابق قانون باید این دوربینها را در معابر و خیابانها نصب نماید ./

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.