برگزاری مسابقات المپیاد امدادی طرح دادرس مرحله شهرستانی بین دانش آموزان۸مدرسه

خورنا وهاب شیرعلی : عاشور قنواتی رئیس جمعیت هلال احمر هندیجان اظهار کرد: باتوجه به سهمیه تعیین شده از طرف معاونت امورجوانان هلال احمراستان خوزستان ۵مدرسه پسرانه و۵مدرسه دخترانه پایه هشتم می بایستی توسط مربیان شاخه دانش آموزی آموزش های لازم را در بحث کمک های اولیه از دی ماه سال گذشته فرا می گرفتند که این کار در اولین فرصت انجام گرفت
رئیس جمعیت هلال احمرهندیجان اضافه کرد:با همکاری مدیریت آموزش وپرورش تعداد ده مدرسه با مربی به این جمعیت معرفی گردیده که مربیان آموزش وپرورش بعداز طی یک دوره آموزشی ۳۵ساعته امدادی کار آموزش دانش آموزان خود را با همکاری مربی طرح دادرس جمعیت شروع نموده
وی گفت : بعد ازآموزش دوره تئوری امدادی دوره عملی با استفاده از امکانات آموزشی موجود در هلال احمر توسط مربی طرح دادرس جمعیت جهت دانش آموزان بصورت جداگانه در مدرسه مربوطه برگزار گردید که از بین هر کلاس پایه هشتم یک تیم ۱۴نفره جهت شرکت در مرحال شهرستانی انتخاب گردیدن
قنواتی افزود: بعداز آموزش های لازم وبراساس دستورالعمل استانی بین دانش اموزان ۵تیم مدرسه دخترانه برای معرفی تیم منتخب خواهران وبین ۳تیم مدرسه برادران برای انتخاب تیم منتخب برادران یک دوره مسابقات المپیاد امدادی برگزار گردید
وی تصریح نمود این مسابقات که در قالب مرحله شهرستانی برگزار گردیده شامل مباحث چادر زنی .آتل بندی .انواع حمل وبانداژ بصورت کتبی وعملی بود که در پایان یک تیم ۱۴نفره مدرسه متوسطه زینب کبری خواهران و یک تیم ۱۴نفره برادران مدرسه متوسطه باقرالعلوم به مسابقات مرحله استانی راه یافتند
رئیس جمعیت هلال احمر هندیجان در پایان هدف از برگزاری این گونه مسابقات را آموزش امدادی دانش آموزان وآشنایی انها با اهداف وعملکرد هلال احمردانست و از همکاری بسیار خوب مدیریت اداره آموزش وپرورش هندیجان ومیران ومربیان مدارس شرکت کننده دراین ا لمپیاد امدادی تشکر وقدرانی نمود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.