پاسخ انصاری به خبر خورنا در خصوص “جولان مدیران عالی و میانی ضد دولت”

خورنا حبیب انصاری، از مدیران میانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در واکنش به خبر “جولان مدیران عالی و میانی ضد دولت در شرکتهای منطقه وِیژه اقتصادی پتروشیمی/ گاردهای آهنینی که دولت را تخریب میکنند” واکنش نشان داد  و جوابیه ای به این پایگاه خبری ارسال کرد. متن این جوابیه، با استناد به قانون مطبوعات و رعایت اصل امانت داری، بدون تغییر به شرح زیر است:

مدیریت محترم سایت خورنا

با سلام

احتراماً عطف به مطالبی که تحت عنوان ” جولان مدیران عالی و میانی ضد دولت ” در سایت خورنا درج گردیده مطالب ذیل به عنوان پاسخ تهیه شده تا برابر ضوابط در سایت خورنا منتشر نمائید.

 • اینجانب تولید کننده مطلب نبوده و صرفاً جهت اطلاع دوستان فرستاده ام و بدنبال این بودم که اگر از گروه دوستان کسی پاسخ شایسته ای دارد برای من ارسال تا برای ارسال کننده بفرستم .
 • آیا مقایسه فرمایشات مقام معظم ولایت با سخنان ریاست محترم جمهور جرم است ؟
 • چرا میخواهید این را جلوه نمائید که مریدان آقا ضد دولت هستند این را به شما بگویم دولت مال شما نیست بلکه ریاست محترم جمهور رئیس جمهور همه احاد ملت است چه آنها که به ایشان رأی داده باشند چه رأی نداده باشند، وقتی از جانب ولی امر مسلمین تنفیذ اختیار شد اطاعت از ایشان در چارچوب قوانین اسلامی بر همه فرض است. شما نوشته بودید گارد آهنین مگر شما در حکومت نازی ها و یا فاشیست ها زندگی     می کنید که از این واژه ها استفاده کرده اید.
 • آیا هر کسی استناد به سخنان گهربار رهبر عالیقدر می نماید در زمره فاشیستها و نازیستها قرار می گیرد. این چه منطقی است . اگر شما راست می گویید و طرفدار دولت هستید تدبیر می کردید و جوابیه ای        می نوشتید که در شأن و منزلت افراد باشد که بنده می توانستم آن مطالب شما را برای آن شخص به عنوان راهنما فوروارد می کردم.
 • آقای مدیر سایت شما به یک بسیجی هشت سال دفاع مقدس و جانباز ۳۵ درصد و خانواده شهید تهمت فاشیست میزند. همه می دانند که بنده سرباز ولایت هستم و جزء هیچ جناحی و گروهی و جبهه ای نیستم و همیشه پشت سر ولایت حرکت کرده و نه در کنار و یا جلوی ایشان.
 • آقای مدیر فرموده بودید مدیرانی که غیر بومی هستند و در زمان احمدی نژاد آمدند برای انتخابات باید تعویض شوند .بله حق دارید آیا بومی و غیر بومی در فرهنگ شما چه کسانی تعبیر می شوند؟ حبیب انصاری که فرزند استان است و یا آنهایی که از فرسنگ ها دور سالهاست در اینجا مدیریت کرده و سمت خود را از زمان احمدی نژاد گرفته اند. باید این را بدانید که بنده نه در زمان احمدی نژاد پست گرفته و نه دنبال پست بوده ام و چنانچه می خواستم از رانت استفاده نمایم برادر اینجانب یکی از مدافعین دولت بوده و در دولت آقای دکتر روحانی از احترام و جایگاه خاصی برخوردار می باشد. پس رانتی در کار نبوده . این را به شما یادآوری کنم که امثال ما به میز عزت، شرف مقام می دهند نه میز به آنها. گفته بودید که باید من عوض شوم، بنده بعنوان سرباز ولایت آماده هرگونه برخورد هستم و این برای من یقین خواهد بود که تاب تحمل امثال ما را نخواهید داشت. زمانی که این حقیر بهمراه همرزمانم در جبهه های نبرد بدون هیچ چشم داشتی با دشمن بعثی می جنگیدیم هنوز، جنابعالی متولد نشده بودید. توصیه برادرانه ( پدرانه ) من به شما این است که طوری رفتار نکنید که حرمت قلم را بشکنید که اگر چنین شد بهتر است که خود قلم را بشکنید.

آیا شما بعنوان اهالی قلم و رسانه هیچ گاه به ذهنتان خطور نکرده است که این غائله با هماهنگی عده ای ذینفع برای تهییج افکار عمومی به نفع خود در آستانه انتخابات پیش روی مجلس شکل گرفته است.

 • جای بسی سوال است که چگونه اخبار یک گروه کوچک همکار که در فضای مجازی برای تبادل اطلاعات تشکیل شده است و افراد آن هم محدود و مشخص هستند به بیرون درز نموده است؟
 • برای من سوال است وقتی مطلب می نوشتید می توانید بگویید که چه کسی به شما گفته که مدیرعامل تذکر داده است. آیا این یک سناریو از پیش تعیین شده نبوده ؟

بدانید ما خانواده شهدا نمیتوانیم از خون شهیدانمان بگذریم و از گارد آهنین شما چشم پوشی نماییم.

 • آقای مدیر میتوانم بپرسم سهم شما از انقلاب چه می باشد که در برابر فرمایشات امام خامنه ای واکنش نشان می دهید و خود را حامی دولت و بقیه را ضد دولت قلمداد مینمایید. مگر شما چه کاره هستید که مرز بندی را قرار می دهید.
 • به کوری چشم افرادی که نمی توانند این را ببینند که ما سربازان ولایت گوش به فرمان ولی امر خود هستیم و از دولت جناب آقای دکتر روحانی با دل و جان حمایت می کنیم این حمایت ها سبب نمی شود که انتقاد سازنده نکنیم آیا این مرز بندی که شما قرار دادید به سمت دیکتاتوری محض نمیرود که همه باید مطیع باشند ؟ این چه فرهنگی است که شما ترویج می کنید؟ این را بگویم تا خون در رگ ماست از کیان نظام حمایت و دفاع خواهیم کرد بدون هیچ چشم داشتی همین طوری که در هشت سال دفاع مقدس ثابت نمودیم.
 • آقای مدیر فرموده بودید که بنده در جبهه پایداری هستم البته من نمی دانم که مطالب منتسب نموده به اینجانب را از کدام منبع و به استناد کدام مدرک مستند دریافت و منتشر نموده اید ولی من افراد جبهه پایداری را نمیشناسم و نمیدانم چه گرایش دارند ضمناً این را بگویم هر جبهه ای که در راستای منویات آقا حرکت نمایند بنده مخلص آن جبهه و حرکت آنها هستم و همیشه گوش به فرمان ولی امر خود خواهم بود و در پایان از آن مدیر سایت خورنا میخواهم طبق قانون جوابیه بنده را که تنظیم گردیده است در سایت خود قرار دهید.
 • با تشکر حبیب انصاری