۲۰۰ نفر از کارگران مترو اهواز اخراج شدند ؟

خورنا اینجانب عضوی از کارگران شرکت کیسون پروژه قطار شهری اهواز هستم که امروز ۱۹/۲/۹۴ لیست اخراج ۲۰۰ نفر را جهت تسویه حساب اعلام کردند و این نفرات حق ورود به کارگاه را ندارند ایا حق این کارگران اخراج وخانه نشینی بود ایا درخواستی یا طلبی بیشتر از حقوق معوقه داشتند. ایاشهر من اهواز مسول ندارد که این همه بی گناه را اخراج کنند که پشتیبان انها باشد . ایا مسولین ما مسلمان هستند یا فقط اسلام نما هستند خواهشن به داد ما کارگران برسید .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.