پل مکانیزه عابر پیاده آبادان بعد از افتتاح بسته شد

خورنارئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر آبادان گفت: اولین پل مکانیزه عابر پیاده لحظاتی پس از افتتاح با نرده بسته شد.

یسری دریس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آخرین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر آبادان از شهردار و معاون فرهنگی وی برای حضور در جلسه دعوت کردیم تا در خصوص نامناسب بودن برنامه های فرهنگی و علت پائین بودن سرعت اجرای برنامه های فرهنگی به ویژه در زمینه ورزش های همگانی توضیح دهد ولی متاسفانه وی در این جلسه حضور پیدا نکرد.

وی افزود: امروز اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر آبادان و معاون فرهنگی شهردار آبادان به منظور بازدید از برنامه های فرهنگی شهر اصفهان، به این شهر سفر می کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر آبادان با اشاره به افتتاح اولین پل مکانیزه عابر پیاده آبادان طی روزهای گذشته تاکید کرد: متاسفانه روزی که پروژه پل مکانیزه عابر پیاده افتتاح شد در آبادان حضور نداشتم ولی شهروندانی که در آئین افتتاحیه حضور داشتند، اعلام کردند پل مکانیزه عابر پیاده لحظاتی پس از افتتاح با نرده بسته شد و از من درخواست پیگیری کردند.

دریس اضافه کرد: پس از پیگیری هایی که در خصوص علت بسته شدن پل مکانیزه عابر پیاده انجام داده ام متاسفانه پاسخ شفافی را دریافت نکرده ام ولی به شهروندان آبادانی اعلام می کنم که این موضوع را مصرانه پیگیری می کنم.

وی با اشاره به مسدود شدن پل مکانیزه عابر پیاده به وسیله نرده عنوان کرد: قبل از اینکه این موضوع را با معاونت فنی شهرداری آبادان مکاتبه کنم از شهردار آبادان پرسش دارم که چرا اکنون پل مکانیزه عابر پیاده این شهر به وسیله نرده بسته شده است؟

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر آبادان تصریح کرد: از شهردار آبادان درخواست می کنم جوابیه خود را در خصوص علت بسته شدن پل مکانیزه عابر پیاده آبادان، با نرده را ارسال کند. اگر پروژه آماده افتتاح نبوده، شهردار آبادان باید توضیح دهد علت افتتاح به این شیوه چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.