رییس سازمان مدیریت خوزستان منصوب شد

خورنا با حکم محمد باقر نوبخت، معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، امید حاجتی به عنوان رییس سازمان مدیریت استان خوزستان منصوب شد.

امیدحاجتی پیش از این سمت معاونت برنامه ریزی استانداری را عهده دار بوده است.
با صدور این حکم از این پس بخش معاونت برنامه ریزی منحل و سازمان مدیریت به عنوان یک سازمان مستقل و تحت نظارت مستقیم معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت کشور تشکیل خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.