رئیس دفترهای هنرهای نمایشی رامهرمز: نگاه ما به تعزیه اعتقادی است

خورنارئیس دفترهای هنرهای نمایشی رامهرمز گفت : هنرمندان همه تلاش خود را بیان وقایع عاشورا نشان دهند نه اینکه تجهیزات گروه های خود را به رخ همدیگر بکشند .

آرش قنواتی افزود : متاسفانه در چند سال اخیر هر فردی و یا هر نهادی به هر نحوی که خواسته در تعزیه دست برده و آن را به شکل های مختلف از جمله “تعزیه گونه”، “نمایشی از تعزیه” و … اجرا کرده اند

قنواتی اضافه کرد: تعزیه فرم و چهارچوب اجرایی خاص خود را دارد و تنها با همان شیوه اجرایی است که زنده می‌ ماند.

وی ضمن اشاره به نشان دادن صحنه های دلخراش همراه با موسیقی نامرتبط در برخی از تعزیه های امروز اضافه کرد : این موارد هیچ کمکی به  معرفی واقعه عظیم عاشورا نمی کند.

وی گفت : اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامهرمز نیز همزمان با دغدغه ای این انجمن با تشکیل شورای نظارت بر پروانه نمایش در شهرستان، خواستار منسجم تر کردن اهداف فرهنگی و مذهبی شد .

قنواتی با اشاره به توجه بیش از حد گروه های نمایشی به صحنه پردازی های پر خرج گفت : متاسفانه ما متن را رها کردیم و به ظواهر پرداخته ایم. برخی از گروهها موفقیت خود را در کمیت و تعداد تماشاگران خود می دانند، حال اینکه ممکن است ما با عدم پرداختن صحیح به موضوع ذهنیت تعداد بیشتری را تغییر داده باشیم .

وی ادامه داد : باید نسخه های علمی و ثبت شده از تعزیه های مختلف و برای تمام مجالس وجود داشته باشد و تنها با ثبت نسخه های اصیل است که می توان از تحریف در تعزیه جلوگیری کرد.

قنواتی ضمن سپاس از علاقمندی همه ی ارگان ها و نهاد و تشکل های مردمی به فعالیت های نمایشی اطهار داشت: شورای نظارت بر نمایش و صدور پروانه وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه بررسی و تأیید متون نمایشی را به عهده دارد ضمن اینکه این شورا از افراد مذهبی و سیاسی و هنری شهرستان تشکیل شده است .

وی اضافه کرد : هر اجرای نمایشی بدون مجوز این شورا خلاف بوده و طبق قانون از ادامه فعالیت آن گروه جلوگیری می شود .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.