تقدیر از پدر ۳ شهید در همایش منطقه ای حزب اعتدال و توسعه با حضور معاون نهاد ریاست جمهوری

خورنا در همایش منطقه ای حزب اعتدال و توسعه در اصفهان و با حضور معاون نهاد ریاست جمهوری، از پدر سه شهید تقدیر شد.

به گزارش خورنا از اصفهان، در همایش منطقه ای حزب اعتدال و توسعه در اصفهان و با حضور مرتضی بانک، معاون نهاد ریاست جمهوری و عضو ارشد شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، از حاج رحیم یارمحمدیان، پدر سه شهید سرافراز قدردانی به عمل آمد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.