رازگشایی از خریدار ۳۰۰ میلیاردی پرسپولیس که با پراید رفت!

خورناعلیرضا معظمی نیا متقاضی ناشناس خرید پرسپولیس می گوید این قدر دلش از برخوردها شکسته که دیگر از آمدن به فوتبال پشیمان شده است!

علیرضا معظمی نیا گفت که سرمایه داری مقیم ترکیه است و در ۴۷ سالگی به قصد کمک وارد بازی خرید پرسپولیس شده بود اما وقتی برخوردها را دید در نامه ای رسمی به پوری حسینی از این کار انصراف داده است. در بخشی از این گفت و گو که صبح یکشنبه منتشر می شود ، معظمی نیا درباره نامه انصرافش از حضور در مزایده گفت:«من برخوردهایی دیدم که اصلا دلم را زد. من آمده بودم که کمک کنم اما انواع و اقسام تهمت ها را در ۲۴ ساعت شنیدم. من تمام مراحل قانونی را طی کرده بودم اما شرایط طوری بود که یک روز دیرتر پول مان را به حساب سازمان خصوصی سازی دادیم چون خودم ایران نبودم.»

او درباره ماجرای پراید هم گفت:«راننده ام مرا با بنز اس ۵۰۰ سر خیابان سازمان خصوصی سازی بود اما این قدر آنجا شلوغ بود و خبرنگاران تعدادشان زیاد بود که نزدیک بود آسانسور سقوط کند و همه ما را به کشتن بدهد. بعد هم برای فرار از این شلوغی ماموران امنیتی مرا با پراید بردند و به ماشینم رساندند. بعد نوشتند که من با پراید آمده بودم! یا مثلا نوشتند صلاحیت مالی من رد شده درحالی که من به عکس سایر بزرگواران با سهمیه های خودم وارد شدم.اتفاقا اینهایی که می گویند مرا نمیشناسند ، خیلی خوب من و خانواده ام را از آن قدیم ها می شناسند .»

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.