واکنش رئیس شورای شهر شوشتر بعد از یک سال به مصاحبه عضو شورای شهر

خورنا پس از گذشت یکسال از مصاحبه اسحاق عسکری عضو شورای شهر شوشتر که گفته بود ” شورای شهر فعلی پنج برابر شوراهای قبلی کار کرده است / عملکرد شورای شهر شوشتر در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است ” غلام سلطانیان رئیس فعلی شورای شهر شوشتر در مصاحبه با یکی از رسانه های محلی به این مصاحبه واکنش نشان داد .

سلطانیان در مصاحبه خود گفت : چند ماه پیش یکی از اعضای شورای شهر در مقایسه ایی به وضعیت شورای شهر سوم و چهارم اظهاراتی کرده بود که اصلا قیاس مناسبی نبود که بسیار ابعاد پیدا کرد و به پاسخگویی حمید سالم پور رئیس شورای شهر سوم منجر شد .

حال چرا بعد از گذشت یکسال سلطانیان به این مصاحبه عضو شورای شهر واکنش نشان داده است و چرا اظهارات عضو شورای شهر را قبول ندارد توضیحاتی نداده است که خود جای سوال است .

اسحاق عسکری یکسال پیش در تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ در مصاحبه با سایت خبری پیک شوشتر گفته بود که : شورای شهر فعلی پنج برابر شوراهای قبلی کار کرده است / عملکرد شورای شهر شوشتر در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است و حالا اظهارات اسحاق عسکری از سوی رئیس شورای شهر شوشتر با واکنش وی مواجه شده است و گفته است که این سخنان وی قیاس مناسبی بین شورای شهر سوم و شورای شهر چهارم ( فعلی ) نبوده است .

متن مصاحبه یکسال پیش اسحاق عسکری را بار دیگر در زیر می خوانید :

 

عضو شورای شهر شوشتر در گفتگو با خبرنگار سایت خبری پیک شوشتر گفت : شورای شهر فعلی ( چهارم ) به اندازه پنج برابر شوراهای قبلی کار کرده است و ما مثل برخی دیگر اهل شعار دادن نیستیم .

اسحاق عسکری افزود : ما در طی این مدت کوتاه که شورای شهر شوشتر را به عهده گرفتیم حداقل به اندازه پنج برابر شوراهای قبلی کار کرده ایم و عملکرد شورای شهر چهارم کاملا مورد تایید مردم نیز می باشد .

وی تصریح نمود : شورای شهر فعلی مثل دیگر شوراهای قبلی اهل شعار دادن نمی باشد و به وعده های خود عمل نموده است .

این عضو کمیسیون عمران شورای شهر به خبرنگار پیک شوشتر خاطرنشان کرد : عملکرد شورای شهر فعلی شوشتر قابل دفاع می باشد و باز هم تاکید اکید می نمایم که شورای شهر چهارم حداقل به اندازه پنج برابر شوراهای قبلی و به اندازه طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شوشتر کار و فعالیت نموده است که بی سابقه می باشد .

اختلاف عقیده رئیس شورای شهر چهارم با دیگر عضو شورای شهر شاید نشان از دو دستگی در بین اعضای شورای شهر باشد .

اما چرا رئیس شورای شهر چهارم حالا به این مصاحبه عضو شورای شهر شوشتر واکنش نشان داده است را می توان همزمان با نزدیکی به زمان انتخابات مجلس دهم مرتبط دانست چرا که غیرقابل قبول دانستن اظهارات اسحاق عسکری از سوی رئیس شورای شهر شوشتر شاید بتوان نوعی مصاحبه انتخاباتی قلمداد نمود زیرا اسحاق عسکری این عضو شورای شهر از حامیان نماینده فعلی مجلس یعنی سادات ابراهیمی می باشد و زمان این مصاحبه رئیس شورای شهر شوشتر آن هم بعد از گذشت یکسال و همزمان با نزدیکی انتخابات مجلس دهم که سادات ابراهیمی نیز یکی از همین کاندیدای انتخابات مجلس دهم می باشد جای تعجب دارد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.