شهرداری شوشتر جوبهای فاضلاب خطرناک خیابان شریعتی را اصلاح کرد

خورنا شهرداری شوشتر جوبهای فاضلاب خطرناک خیابان شریعتی شوشتر را اصلاح کرد .

به گزارش سایت خبری – تحلیلی پیک شوشتر ، پس از انتشار تصاویری از وجود جوبهای فاضلاب خطرناک خیابان شریعتی غربی در سایت خبری پیک شوشتر ، از صبح امروز شهرداری شوشتر این جوبهای فاضلاب خطرناک را اصلاح و رفع خطر نمود .1m

با اصلاح این جوبهای فاضلاب در خیابان شریعتی غربی شوشتر ، خطر سقوط برای شهروندان و عابران پیاده برطرف گردید ./

www.peikshushtar.ir

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.