بارندگی روزهای گذشته بخشی از نیاز آبی کشت پاییزه را تامین کرد

خورنا ‘محمد قاسمی نژاد ‘شنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: برای تامین آب مورد نیاز کشاورزان در کشت پاییزه ،جهاد کشاورزی استان در ابتدای فصل ،میزان مورد نیاز آب کشاورزی را به سازمان آب و برق و مدیریت بحران استانداری اعلام کرد اما این میزان محقق نشده است.

وی افزود: در شش سال گذشته در ستاد خشکسالی استان مقرر شد که جهاد کشاورزی استان در توزیع و تعیین میزان مورد نیاز آب کشاورزان استان همکاری داشته باشد.

معاون جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در سال های گذشته جهاد کشاورزی و سازمان آب و برق راهکارهایی برای مصرف بهینه آب ارایه دادند و هر ساله با معین شدن میزان مورد نیاز آب ،با مدیریت منابع هیچ گونه مشکلی در تامین آب کشاورزان وجود نداشت.

قاسمی نژاد گفت: در این راستا هر ساله با همکاری معاونت بهره برداری منابع آب سازمان آب و برق خوزستان ،نیازهای آبی معین شده و با جابجایی منابع آب هیچگاه میزان تولیدات کشاورزی استان کاهش نیافت.

وی گفت: با هر بار بارندگی بیش از ۳۰ میلیمتر به مدت حداقل ۱۵ روز نیاز آبی زمین های کشاورزی تامین می شود اما پس از آن باید راهکاری برای تامین آب ارایه شود.

معاون جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: در صورتی که در ۱۵ روز آینده بارندگی در استان نداشته باشیم نیاز است که آب مورد نیاز کشت پاییزه از شبکه های آبرسانی تامین شود.

قاسمی نژاد تاکید کرد: در حال حاضر بحرانی ترین حوزه های استان حوزه مارون و کرخه است که پیش از آغاز کشت پاییزه با وجود اعلام نیاز آب کشاورزی ،سازمان آب وبرق از تخصیص کامل آب در این حوزه خودداری کرد.

وی گفت: براساس توافقات پیش از آغاز کشت پاییزه، سازمان آب و برق استان متعهد به تامین ۱۰۰درصدی آب در حوضه های کارون و دز و ۸۰ درصدی در مارون و کرخه شد اما متاسفانه اکنون ممنوعیت کشت در سطح ۱۱۳ هزار هکتار در حوضه کرخه و ۸۴ هزار هکتار در حوضه مارون اعمال شده است.

گفتنی است پیش از این قاسمی نژاد کرده بود، با تاخیر ۲ ماهه در کشت محصولات پاییزه به دلیل محدودیت منابع آبی، پیش بینی می شود ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی استان وارد شود.

وی افزود: سازمان آب و برق متعهد به تامین ۸۴۴ مترمکعب بر ثانیه نیاز آبی کشت پاییزه شده بود اما اکنون خلاف تعهدات خود عمل می کند.

در آخرین جلسه برگزار شده در معاونت عمرانی استانداری خوزستان معین شد که ۱۰۰درصد آب مورد نیاز کشاورزی حوزه های کارون و دز تامین شود و در خصوص وضعیت حوزه های آبی کرخه و مارون نیز با برگزاری جلسه ای با حضور کارشناسان سازمان آب وبرق خوزستان و جهاد کشاورزی استان ،میزان دقیق آب موجود در این حوزه معین شده و حداقل ۸۰درصد از نیاز آبی کشاورزان تامین شود.

منبع / ایرنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.